Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag06apr201907:00

De vogelwerkgroep gaat naar Gijzenrooi

Gijzenrooi ligt tussen Eindhoven en Geldrop met een oppervlakte van 115 hectare. Het grootste deel van het gebied is eigendom van de Stichting Het Brabants Landschap.

Het is een afwisselend landschap met kleinschalige akkerbouw op de hoger gelegen middeleeuwse landbouwgronden (essen), waarop op biologische wijze granen worden verbouwd; natte graslanden op de lager gelegen weilanden met mooie hagen en houtwallen; de Stratumse Heide en een moerasbos (Gijzenrooise Zegge) met bijzondere planten en dieren.

Deze afwisseling in het landschap biedt veel vogels een mogelijkheid om een nestplaats te vinden en voldoende voedsel.

Te verwachten vogelsoorten o.s.:

  • Diverse zangvogels
  • Grote Bonte Specht
  • Torenvalk
  • Buizerd
  • Witte kwikstaart

Algemene informatie

zaterdag 6 april 2019 - 07:00 tot 13:00
Extra Informatie: 

Vertrek Gemeentehuisplein
Ineke Thijs
06-29454862
040-2264191

Contactpersoon: 
Ineke Thijs