Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag07dec201908:15

de vogelwerkgroep gaat naar de Soerendonks Goor

Het Goor, ten westen van Soerendonk in de gemeente Cranendonck, is een deels moerassig natuurgebied dat wordt doorstroomd door de Naaste Loop, die stroomafwaarts overgaat in de Strijper Aa. Het is een gebied met veel (water)vogels en in trek bij vogelliefhebbers. Er is een vogelkijkhut. Het Goor sluit aan bij de Groote Heide.

Voorkomende vogelsoorten o.a.:

  • Grote Zilverreiger
  • Blauwe reiger,
  • Veel eendensoorten: o.a. pijlstaart, slobeend, kuifeend,  wilde eend etc.
  • Ganzensoorten o.s. Grauwe Gans, Nijlgans, Canadeze Gans
  • Winter- en zomertalingen

Algemene informatie

zaterdag 7 december 2019 - 08:15 tot 13:00
Extra Informatie: 

Duur: halve dag
Contactpersoon: Gerrie Verschuren
Telefoon: 06-14527277
Vertrek vanaf: Gemeentehuisplein
Tijdstip: 08.15