Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag23mrt201907:00

De vogelwerkgroep gaat naar De Pan

De naam geeft aan dat er een laag gelegen gebied in voorkomt. Door het Staatsbosbeheer is bovendien een vernattingsproces in gang gezet. Door het gebied stroomt de Sterkselse Aa. Hierdoor zijn op zeer korte afstand diverse landschapstypen te beleven. Het is een vogelrijk gebied.

Voorkomende vogelsoorten o.a.:

  • Spechtensoorten: Bonte, Kleine Bonte, Groene en Zwarte Specht
  • IJsvogel bij de beek
  • Gekraagde roodstaart,
  • Roodborsttapuit
  • Geelgors
  • Zwartkopje
  • Tuinfluiter

Verslag Corrie Vincent (deelnemer excursie)

“Het was zonnig weer met toch nog een guur windje. Highlight van deze excursie waren de Kleine en de Middelste bonte specht, die bijna tegelijkertijd te zien waren. We zagend de wisseling van de wacht van mannetje en het vrouwtje van de Middelste bonte specht: de één vloog het gat uit en de ander er in. Meteen daarna zagen we de Kleine bonte specht. We hebben nog een poosje gewacht, maar ze kwamen niet terug. Helaas heeft niet iedereen van de groep dit kunnen zien. Als ze er broeden hebben we binnenkort nog wel een kans om ze te zien, evenals het nest van een boomklever langs het Sterksels kanaal. Vlakbij de Stoeiing werden we verrast door een Rode Wouw, die prachtig afstak tegen de blauwe lucht. Op het heidegebiedje gaven de Boomleeuwerik en de Boompieper een vliegshow, met als publiek de Torenvalk en de Koekoek. Mannetje en vrouwtje Kneu waren het toetje op de hei. We hebben ondanks de gure wind weer genoten van een vogelrijke ochtend.”

Algemene informatie

zaterdag 23 maart 2019 - 07:00 tot 13:00
Extra Informatie: 

Vertrek gemeentehuis 07:00
Ton Collart
040-2262096