Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag14mrt202007:00

de vogelwerkgroep gaat naar de Moerputten

De Moerputten is een natuurgebied  ten ZW van Den Bosch. Het is een Natura 2000 gebied en in beheer van Staatsbosbeheer. Het kent diverse biotopen en dat maakt het voor de vogeldiversiteit bijzonder interessant. Er zijn hooilanden, rietvelden, moerassen, open water en wilgenstruwelen. Hierdoor is er ook een grote diversiteit aan planten en dieren. Men vindt er reeën, vossen en zeldzame vogels zoals waterral, blauwborst en zomertaling. In het gebied is een geslaagde poging gedaan het pimpernelblauwtje, een in Nederland uitgestorven vlindersoort, te herintroduceren. Op de pijlers van de Moerputtenbrug zijn korstmossen, bladmossen en muurvarens te vinden, waaronder de in Nederland zeldzame en beschermde steenbreekvaren. Elders in het gebied liggen enkele van de weinige oorspronkelijke blauwgraslanden in Nederland.

moerputten

Algemene informatie

zaterdag 14 maart 2020 - 07:00
Extra Informatie: 

Vertrek Gemeentehuisplein
07.00
spotvogel@ivnheezeleende.nl