Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag03nov201807:30

De vogelwerkgroep gaat naar de Moerputten

De Moerputten is een natuurgebied  ten ZW van Den Bosch. Het is een Natura 2000 gebied. Er zijn hooilanden, rietvelden, moerassen, open water en wilgenstruwelen. Hierdoor is er ook een grote diversiteit aan planten en dieren. Men vindt er reeën, vossen en zeldzame vogels zoals waterral, blauwborst en zomertaling. In het gebied is een geslaagde poging gedaan het pimpernelblauwtje, een in Nederland uitgestorven vlindersoort, te herintroduceren. Op de pijlers van de Moerputtenbrug zijn korstmossen, bladmossen en muurvarens te vinden, waaronder de in Nederland zeldzame en beschermde steenbreekvaren. Elders in het gebied liggen enkele van de weinige oorspronkelijke blauwgraslanden in Nederland.

Algemene informatie

zaterdag 3 november 2018 - 07:30 tot 15:00
Extra Informatie: 

Vertrek gemeentehuisplein 7:30
Informatie
Arthur van den Berg
06-27003762
040-2265880

Contactpersoon: 
Arthur van den Berg