Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag16mrt201907:00

De vogelwerkgroep gaat naar de Logtse Baan

In dit prachtige gebied in Midden-Brabant tussen Oisterwijk en Oirschot kun je van alles tegenkomen, van reeën en konijnen tot boomklevers en boomvalken en van de vleesetende zonnedauw bij de vennen. En natuurlijk veel watervogels.

Voorkomende vogelsoorten o.a:

 • Wilde eend (zomer)
 • Grote zilverreiger (zomer)
 • Fuut (zomer)
 • Pijlstaart (winter)
 • Brilduiker (winter)
 • Zaagbek (winter)
 • Grote karekiet
 • Bosrietzanger
 • Diverse ganzen
 • Smient
 • Zomertaling
 • Kuifeend
 • Korte beschrijving:

 

Verslag Ineke Thijs (deelnemer excursie):

“Vanochtend lekker vroeg opgestaan om naar de Logtsebaan in Oirschot te gaan en te wandelen in het dal van de Beerze. Het had niet gevroren maar het voelde heel erg koud. De wind was “zuur” en bij lang stilstaan voelde het flink koud aan. Maar het werd een hele mooie ochtend met veel waarnemingen. Bij de eerste plas aan de overkant van de parkeerplaats viel het op dat er heel veel Blauwe Reigers in de lucht en bij het water te zien waren. Ook veel Grote Zilverreigers waren er te zien. Het zou de ochtend van de reigers, Boomklevers en Grote Bonte Spechten worden. Echt in overvloed te zien en te horen allemaal!! Nadat we startten met de wandeling hoorden we de Tjiftjaf voor het eerst zijn lied zingen!! Daarna heel duidelijk het verschil in geluid kunnen waarnemen tussen de Kleine en Grote Bonte Specht. Bij de eerste brug zagen we opeens de IJsvogel uit zijn nestholte wegvliegen. Helaas hebben we hem daarna niet meer gezien. We voelden de kou al minder. Klapekster, zingende Boomleeuwerik en als toetje nog 2 Wulpen, 2 hazen en een hermelijn (prachtig was te zien hoe de witte  wintervacht, met zwarte staartpunt, verkleurde naar de bruine zomervacht) en bij terugkomst  bij de plas nog een zomertaling!!! Ondanks de kou, veel gezien. Het was weer heerlijk!”
 

Algemene informatie

zaterdag 16 maart 2019 - 07:00 tot 15:00
Extra Informatie: 

Vertrek Gemeentehuisplein 07.00
Jan / Corrie Vincent
06-3380 2188
040-848 2844