Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag23jun201806:00

De Vogelwerkgroep gaat naar de Lange Bleek

De Lange Bleek is een door dennenbos gedomineerd natuurgebied in de gemeente Heeze-Leende, nabij Sterksel. Het beslaat ongeveer 275 ha en sluit aan bij de Herbertusbossen en de Somerense Heide. Van de verschillende vennen die er vroeger lagen is alleen het Bultven overgebleven

Voorkomende vogelsoorten o.a.:

  • Geelgors
  • Dodaars
  • Boomklever
  • Gekraagde Roodstaart
  • Grote Bonte Specht
  • Boompieper
  • Bonte Vliegenvanger
  • Fluiter
  • Grasmus
  • Roodborsttapuit

Algemene informatie

zaterdag 23 juni 2018 - 06:00 tot 13:00
Extra Informatie: 

Vertrek Gemeentehuisplein
tel 040-2262193

Contactpersoon: 
Maria Ruiter