Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag18jan202008:30

de vogelwerkgroep gaat naar de De Maaij/Liskes

De Maaij is een prachtig waterrijk gebied met moeras, broekbos en uitgestrekte rietlanden.Natuurmonumenten heeft de rust in het gebied hersteld en laat de natuur zijn gang gaan. Meer dan 50 soorten vogels profiteren hiervan. Je kunt deze beschermde broedvogels bewonderen vanuit de luxe kijkhut die Natuurmonumenten heeft gebouwd.

Voorkomende vogelsoorten o.a.:

  • Roerdomp
  • IJsvogel
  • Wilde eend
  • Slobeend
  • Woudaapje
  • Steltloper
  • Visarend (doortrekker)
  • Rode wouw (doortrekker)

Algemene informatie

zaterdag 18 januari 2020 - 08:30 tot 12:30
Extra Informatie: 

Vertrek: Gemeentehuisplein
Om: 08.30