Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag09nov201907:30

de vogelwerkgroep gaat naar de Biesbosch

De Hollandse Biesbosch is een natuurgebied tussen de rivieren de Nieuwe Merwede en de Beneden-Merwede en maakt samen met de Brabantse Biesbosch deel uit van het Nationaal Park De Biesbosch. Dit Nationaal Park is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je er veel wilgenvloedbossen en kreken vindt. Het is een unieke rivierdelta met getij. Een land van wilgenbossen, eilanden en kreken. In De Biesbosch tref je verschillende dieren aan, zoals de bever, vos, ree, boommarter, haas en Noordse woelmuis. Maar ook voor de vogelaars is er veel te ontdekken. Als we geluk hebben dan zien we de Visarend. De Biesbosch ligt op de grens van Zuid-Holland en Brabant.

Voorkomende vogelsoorten o.a:

 • Brandgans
 • Grauwe gans
 • Knobbelzwaan
 • Bergeend
 • Slobeend
 • Lepelaar
 • Aalscholver
 • Meerkoet
 • Kluut
 • Kokmeeuw
 • Visdief
 • Zwarte stern

Algemene informatie

zaterdag 9 november 2019 - 07:30 tot 17:00
Extra Informatie: 

Wanneer: 9 november
Locatie: Biesbosch
Duur: hele dag
Contactpersoon: Marion den Boer
Telefoon: 06-20632307
Vertrek vanaf: Gemeentehuisplein
Tijdstip: 07.30

Contactpersoon: 
Marion den Boer