Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag02mrt201907:30

De vogelwerkgroep gaat naar de Banen

De Banen is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Limburg, gelegen in de gemeente Nederweert ten zuidoosten van het dorp Nederweert-Eind. De Banen is een zand- en grindwinning in uitvoering. In het gebied worden hagen aangeplant om zo voor een aantrekkelijker leefgebied te zorgen voor dassen.
Op de oude rivierduinen groeit een eikenbos. In de kruidlaag van het bos groeien de stekelvaren en het heerlijk geurende lelietjevan-dalen.

Voorkomende vogelsoorten o.a.:

  • Grote Zilverreiger
  • Geoorde Fuut
  • Grauwe Ganzen
  • Dodaars
  • Krakeend
  • Grauwe Vliegenvanger
  • Veel kleine zangvogeltjes, o.a. fitis, tjiftjaf, roodborst, winterkoning

Algemene informatie

zaterdag 2 maart 2019 - 07:30 tot 15:00
Extra Informatie: 

vertrek Gemeentehuisplein
Annie van der Eijnden
040-206 5388