Heerlen
Vogels
Op
donderdag20jan202219:30

Lezing over de steenuil

Dit uiltje kan een handje hulp gebruiken

De steenuil, het kleinste uiltje van ons land, heeft het moeilijk. Kleine cultuurlandschappen, rommelige erven bij boerderijen, houtwallen, oude hoogstamboomgaarden en "bouwvallige schuurtjes" verdwijnen meer en meer. En dat zijn nu juist de biotopen waar een steenuil zich thuis voelt. 

Doordat er steeds minder geschikte biotopen zijn, is het voor de uilen erg moeilijk geworden om geschikte broedgelegenheid te vinden, ook in Heerlen. Daarom is het belangrijk dat we vervangende nestgelegenheid aanbieden door nestkasten te plaatsen, de steenuil is je dankbaar!

Geco Visscher, coördinator Steenuilenwerkgroep Limburg, zal vanavond het een en ander komen vertellen over hoe steenuilen leven en de bescherming van deze leuke vogel.

Met het geven van deze lezing willen we proberen om een aantal mensen  enthousiast te maken om de steenuilen rondom Heerlen te gaan helpen. Dit is niet heel ingewikkeld, liefde voor de natuur is voldoende. De rest leert men door er mee bezig te zijn. Ook deelnemers die alleen kennis willen maken met dit uiltje zijn natuurlijk van harte welkom vanavond.

Het aantal deelnemers is beperkt, dus graag aanmelden via: ivnheerlen@gmail.com 

Algemene informatie

donderdag 20 januari 2022 - 19:30 tot 21:30
Locatie: 
IVN home
Gallusstraat 1
6417 VD Heerlen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image