Werkgroep Publiciteit

Onder de Werkgroep Publiciteit vallen de volgende activiteiten:

  • Eenmaal per jaar Groenvoer Special
  • De nieuwsbrief voor leden en donateurs
  • De activiteitenbrief en het informeren van de media
  • De website
  • Informatiefolder
  • Evenementen
  • Andere vormen van publiciteit

De Groenvoer Special:

Eenmaal  per jaar rond de jaarwisseling komt de Groenvoer Special uit. In dit blad wordt aangegeven wat er het afgelopen jaar aan activiteiten door de diverse werkgroepen van IVN Haaksbergen georganiseerd is. Verder is er een vooruitblik wat het jaar erop aan externe activiteiten georganiseerd gaan worden. Bovendien wordt stil gestaan bij wat er in het nieuwe jaar aan belangrijke onderwerpen voor de vereniging of voor de natuur te verwachten zijn.
De Groenvoer Special wordt gedrukt en verspreid aan leden, donateurs en adverteerders. Verder zal hij ter inzage gelegd worden bij bibliotheek, huisartsen e.d.

Nieuwsbrief:

De digitale Nieuwsbrief voor leden en donateurs komt uit wanneer het bestuur iets belangrijks te melden heeft.

De Activiteitenbrief en het informeren van de media:

Van de activiteiten, die we als IVN Haaksbergen organiseren, worden de leden, donateurs en geregistreerde belangstellenden geïnformeerd middels een Activiteitenbrief.
Verder worden de media (diverse kranten) ingelicht over de aanstaande activiteiten.
Bovendien worden de georganiseerde activiteiten ook in agenda’s van enkele andere organisaties, zoals de VVV opgenomen.
Onder www.ivn.nl/afdelingen/haaksbergen/activiteiten staat de meest actuele informatie over de activiteiten vermeld.

De website:

De werkgroep voegt nieuwe informatie toe en onderhoudt de bestaande informatie op de website van het IVN Haaksbergen.

Informatiefolder:

In de informatiefolder vindt u algemene informatie over de missie, het bestuur en de diverse werkgroepen van IVN Haaksbergen.

Andere vormen van Publiciteit:

Ook aankondigings- posters, flyers en de foldermateriaal bij evenementen wordt door de Werkgroep Publiciteit verzorgd.