Werkgroep Grintenbosch

Leerbos voor de basisschooljeugd

Het Grintenbosch bestaat uit weiland, heide, water en bos. Een deel van het perceel is in 2002 door de stichting Leppink-Postuma geschonken aan Natuurmonumenten. Samen met onze IVN afdeling is het gebied ingericht als leerbos voor de basisschooljeugd.

Doel is dat kinderen bewust leren kijken naar natuur in hun eigen leefomgeving. het beleven en herkennen van natuur. En wat is nou mooier dan het beleven en herkennen van natuur buiten het klaslokaal?
Alle Haaksbergse basisscholen kunnen in het Grintenbosch de natuur van dichtbij zien, horen, voelen en ruiken. Het samenwerkingsproject is een waar succesverhaal! Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers van zowel Natuurmonumenten als het IVN, daarbij ondersteund door ouders en leerkrachten.

Voor alle leerlingen is er een speciaal op hun leeftijd afgestemd leerprogramma ontwikkeld. Kinderen worden gestimuleerd om actief bezig te zijn met allerlei aspecten van de natuur aan de hand van opdrachten en proefjes.

  • De kleuters uit groep 0, 1 en 2 doen dat aan de hand van het kabouterpad.
  • Voor de groepen 3 en 4 wordt het zogeheten dierenpad uitgezet.
  • Groep 5 komt tijdens een actieve zoetwater excursie meer aan de weet over waterbeestjes.
  • Kinderen uit groep 6 doen allerlei proefjes en metingen met water. Zij ontdekken onder meer wat verdroging betekent en  wat de gevolgen van watervervuiling zijn.
  • Groep 7 verdiept zich in vogels. Zij leren geluiden herkennen en bouwen zelf een nest. Zodat ze nooit meer vergeten hoe moeilijk dit is.
  • Leerlingen uit de hoogste groep gaan aan de slag rond het thema bomen.

Kijk ook eens op de website van Natuurmonumenten voor meer informatie, en/of de Grintenbosch verslagen hier op deze website.

 

 

Contactpersoon:

Hermien Lankheet
053-5726409
hermien.lankheet@gmail.com