Vooraankondiging

LandschapsGidsenOpleiding (LGO):

 

In 2018/2019 heeft IVN Haaksbergen een Landschapsgidsen cursus (LGC) georganiseerd tot  volle tevredenheid van zowel de cursisten, docenten als de organisatie van de cursus.

 

IVN Enschede heeft besloten een soortgelijke opleiding te willen organiseren. Naar enkele gesprekken tussen de twee IVN’s is uiteindelijk besloten om gezamenlijk deze opleiding te organiseren.

 

De inhoud van de opleiding zal vrijwel gelijk zijn aan de Landschapsgidsencursus. Voor de natuurgebieden zullen nu ook enkele Enschedese gebieden in de opleiding opgenomen worden. Verder zullen de verbeterpunten uit de LGC in deze LGO meegenomen worden.

 

Het doel van de opleiding is:

 

  • De betrokkenheid van de cursisten bij de natuur te vergroten
  • Het uitbreiden van natuurkennis
  • Het inzetten als vrijwilliger in de werkgroepen die Enschede en Haaksbergen hebben.

 

Tijdens de opleiding leer je om kennis over te dragen en het (mede) organiseren van allerlei natuuractiviteiten.

 

Inmiddels is een kernteam gevormd met leden van IVN Enschede en Haaksbergen en zijn de eerste besluiten vastgelegd.

 

  • De opleiding duurt een jaar van september 2021 tot begin juli 2022
  • Er kunnen maximaal 24 cursisten deelnemen
  • In principe is de opleiding bedoeld voor mensen uit Enschede en Haaksbergen, die lid zijn of worden.
  • De opleiding bestaat voor ca. de helft uit theorie en de helft uit praktijk
  • De modules zullen door meerdere docenten gegeven worden.

 

We weten niet of de uitvoering lukt vanwege het verloop van de beperkingen door het Coronavirus.

 

We zullen in de toekomst zeker op onderdelen nog mensen nodig hebben om ons te helpen bv tijdens de opleiding om koffie en thee te zetten, de deur te openen van het IVN gebouw, stoelen enz. klaar te zetten. Of als mentor te helpen bij de praktische opleiding. We hopen dat er leden zijn die ons daar bij willen steunen.

 

We komen met nieuwe informatie over deze opleiding, wanneer er meer bekend is.

 

De kartrekker van deze opleiding is Greetje Koster van IVN Enschede.

 

Gerrit van der Lee lid kernteam

IMG-20190706-WA0009.jpg

« terug naar Home-pagina