Thema-items

Als voorbeeld staan op deze pagina vijf items die heel goed als Thema-Activiteit uitgewerkt kunnen gaan worden.
De meesten hiervan zijn al in de praktijk getoetst en met wat aanpassingen kan daarmee een nieuwe Thema-Activiteit georganiseerd worden.

 

De geselecteerde items staan hieronder.

Navigeer met behulp van het item-overzicht. Maak gebruik van de knoppen onderaan elk item.


 

Het item-overzicht:

 

 

Ideeën van alle IVN leden welkom

Overigens komen bovenstaande items van een behoorlijke lijst met mogelijke activiteiten. Toch zijn ideeën van alle IVN leden erg welkom. Heb je zelf een activiteiten idee of - wens?   Druk dan op deze groene knop!

Ik heb een idee

─────────────────────────────────────────────────

« [ terug naar Inhoud ]    [ naar  ^ boven ]    [ volgende pagina ] »

 

 

──────────────────────────────

De geselecteerde items

die als Thema-Activiteit uitgewerkt kunnen worden :

─────────────────────────────────────────

 


 

Buurserzand, gevormd door wind en mensenhand

Buurserzand-herstel Herfstwandeling-Buurserzand-IVN-groep
 
Het Buurserzand, is tegenwoordig een beschermd Natura 2000-gebied.
Maar zag het er 150 jaar geleden ook zo uit?
Hoe is al dat zand hier eigenlijk terecht gekomen?
En hoe is die ene hoge bult ontstaan?
Vragen waarop onze IVN-gidsen het antwoord hebben gegeven tijdens een excursie op zondagmorgen 10 november 2019.

Ze bewandelden die keer een ander pad, en gingen met de deelnemers op zoek naar het antwoord op hoe dit natuurgebied is gevormd.
Daarbij hebben ze ook de reactie laten zien van de natuur op menselijke activiteiten.
Uiteraard is extra aandacht uitgegaan naar de belangrijke rol die Mossen en Korstmossen spelen in dat verhaal.
Hoe die excursie is voorbereid en de keuzes die zijn gemaakt, sluit goed aan bij de aanpak die de werkgroep Thema-Activiteiten voor ogen staat.
Was er nou voorafgaand aan deze wandeling eerst een Thema-Avond als inleiding georganiseerd dan zou dat tweeluik een leerzame Thema-Activiteit gevormd hebben.
Maar, dat valt heel goed alsnóg te organiseren . . .
Wie helpt mee hier een Thema-activiteit van te maken?

Houd mij op de hoogte

Ik help hieraan mee

Ik heb info

[ terug ]

 


 

Een 'Pluk uit de natuur' - wandeling

wildpluk Over 'wildpluk' lees je steeds vaker. Het brengt mensen in contact met de natuur, en is daarom eigenlijk een IVN item.
Maar is een Wildpluk-wandeling haalbaar?
Kunnen wij iets bieden?
Informatie en instuctie?
Excursie met plantenherkenning?
Bereiding?  
Er is over dit idee gebrainstormd, en er zijn mogelijkheden. Zou misschien ook een Wildpluk-kook-workshop interessant en/of mogelijk zijn?
Wie helpt mee hier een Thema-activiteit van te maken?

Houd mij op de hoogte

Ik help hieraan mee

Ik heb info

[ terug ]

 


 

Het Molenveldgebied

Morsinkhofbrug_1908

Het minst bekende 'postzegeltje' heide van Haaksbergen is toch wel het Molenveldgebied.  Eens deel uitmakend van een uitgestrekt heidevelden ligt het nu in agrarisch gebied, ingeklemd tussen de Molenveldweg, de Oldenkotsedijk en de Buurserbeek. Het ademt nog de sfeer van 100 jaar geleden zou je zeggen, maar . . .   ís dat wel zo?

Het Molenveldgebied werd al behandeld in Module 20 van de IVN Cursus Landschapsgids in 2018. Ter voorbereiding werden van dit gebied acht historische topografische kaartjes uit verschillende periodes (1890-2011) gegeven ter interpretatie. Daarnaast schetst, de oude foto (uit 1908) op het infobord bij de parkeerplaats, het tijdsbeeld van toen.

Zin om (verder) te speuren naar het achtergrondverhaal?  Want was het het beekje de Vedder dat vanaf hier stroomde? Zijn er nog meer bijzondere planten te ontdekken?  • Benieuwd?
Wie helpt mee hier een Thema-activiteit van te maken?

Houd mij op de hoogte

Ik help hieraan mee

Ik heb info

[ terug ]

 


 

Sporen in de natuur

MBS-spoor

Behalve dat de aanleg van spoorlijnen het landschapsbeeld veranderd hebben, zijn er ook binnen de bestaande biotopen andere biotopen ontstaan. Op relatief smalle stroken van ca. 10 meter breed zijn gevarieerde zones ontstaan door grondvermenging, grote verschillen in temperatuur en een veranderde waterhuishouding.

De overgangen tussen de zones leveren veel variatie op waardoor zich op en langs het spoor een grote diversiteit aan wilde planten en dieren heeft gevestigd. Bovendien kwamen er van elders zaden en insecten mee met de wagonladingen waardoor er een bijzondere vegetatie is ontstaan.
Die kenmerkende vegetatie kreeg zelfs een naam: 'Spoorweg flora'.

Met medewerking van de MBS is dit idee al eens uitgewerkt als eindopdracht van de IVN Natuurgidsen Opleiding (NGO)  d.m.v. een gedocumenteerde presentatie, een wandeling langs het verboden spoor, en dan daarna zittend terug in een historische trein . . .

Wie wil meehelpen dit opnieuw op te starten als Thema-activiteit?

Houd mij op de hoogte

Ik help hieraan mee

Ik heb info

[ terug ]

 


 

De Freules van Beckum en het kasteel Altena in Beckum

Freules van Beckum Oorspronkelijk bevond zich ten zuiden van het huidige dorp het kasteel Altena van de familie van Beckum, dat in 1475 vernield werd.
Is hierover nog informatie te vinden en/of zijn er van dit kasteel of de kasteeltuin nog restanten te vinden?
Waren de Freules van Beckum, die door hun geloofsovertuiging op de brandstapel terecht kwamen, nazaten van Van Beckum?
Zin om te speuren naar het achtergrondverhaal? Benieuwd?
Wie helpt mee hier een Thema-activiteit van te maken?

Houd mij op de hoogte

Ik help hieraan mee

Ik heb info

[ terug ]

 

 

 

─────────────────────────────────────────────────

« [ terug naar Inhoud ]    [ naar  ^ boven ]    [ volgende pagina ] »

 

 

 

 

Houd mij op de hoogte