Haaksbergen
IVN
woensdag10jul2019

Verslag van Hermien

Op zaterdagmorgen 6 juli maken de cursisten van de landschapsgids-cusrus eerst een fietstocht langs het landschap langs de Buurserbeek o. l. v. Ecologe Hannie ter Maat van het Waterschap Rijn en IJssel.

De start was bij Captain Jack. Het was mooi weer en we fietsten in 2 groepen achter elkaar.
Hannie stopte eerst bij de Koekoeksbrug om uitleg te geven wat ze ons in de les al had verteld.
Dat was erg fijn, dat nu ter plekke, door haar werd aangewezen wat het Waterschap doet en waarom. Wat het betekent voor de natuur, de dieren en de planten en hoe het waterbeheer door hen wordt geregeld.
Vistrappen, hout-boomstammen in de beek, kades weggraven om een bredere, mooiere, natuurlijke beekbedding te krijgen met natuurlijke oevers. Verschillende dieptes in de beek te creëren. Door dit alles krijg je rustig stromende en snelstromende delen in de beek. Dat is namelijk heel belangrijk voor het dierenleven en planten in de beek.

KRYI5938.JPGVaak moet het waterschap ook overleg hebben met de Provincie en natuurorganisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en particulieren.
Waar de beek de oever af mag kalven en aan welke kant het onderhoudspad moet komen en aan welke kant de natuurlijke begroeiing aan de oever komt. Wanneer er wordt gemaaid.

Soms moet een aangrenzend stuk land aangekocht worden van particulieren. Zoals bijvoorbeeld ook rekening wordt gehouden met boeren die grenzend aan de beek land hebben.

Bij de Veddersbrug zal de Buurserbeek komende jaar worden verlegd. De beek stroomt dan via de aangrenzende lage weide naar en door het achterliggende bos en komt verderop weer in het huidige stroombed. Er komt nog een informatieavond.
De beek volgt dan weer de oude meanders. Het nieuwe aan te leggen stuk beek zal in een smal bed stromen en op verschillende plekken in de bochten gaan uitslijten en zand verderop weer laten liggen.

We kwamen stipt op tijd weer bij Captain Jack aan voor de lunch.
Op dat moment waren enkele docenten Maria Wielens (ook secretaresse), Fred Groothuis, Jan van de Berg, en mevrouw Bea Peeters van het landelijk IVN ook aangekomen.
De andere docenten: Fred Zegwaard (medeorganisator), Remy Remmelts, Jaqueline Borgers, Annemiek Ouwehand, Jaap in het Veld, Nico Spit, Roy Dear, Hannie ter Maat waren er niet bij.

Gerrit van de Lee nam het verloop van de cursus door en het persoonlijk ontwikkelplan van iedereen had hij samengevat. De tips en tops kwamen ook aan de beurt.
Hij stelde vast dat de aanwezigheid tijdens de cursusavonden en bij het voor wandelen en gidsenwandelingen hoog was geweest: 85 procent.

De cursusgroep was een hechte groep geworden en iedereen ging prettig met elkaar om. Hierdoor was de drempel om een praatje te houden of bij een gidsenwandeling wat te vertellen weggenomen.

Om de diploma's uit te reiken was mevrouw Bea Peeters van het landelijke IVN cursusbureau gekomen. Dit werd erg gewaardeerd, dat ze daar de moeite voor had genomen.

Alle 23 cursisten zijn geslaagd en kregen het diploma landschapsgids.

Bea vroeg de cursisten om de liefde voor de natuur uit te dragen en actief te zijn voor het IVN. Het brengt jezelf ook heel veel om in de natuur te zijn.

Gerrit bedankte iedereen:
het team dat meegeholpen had de cursus te houden, de docenten en de cursisten.
Ook voor het feit hoe prettig men met hem omging als cursist en organisator van de cursus.

IMG-20190706-WA0012.jpgJose Blanken had voor Gerrit een envelop met foto van de groep en een bon voor Happen en Trappen voor hem en zijn vrouw Ellie. Rob kreeg voor het maken en bijhouden van de website een flesje wijn, Joke zijn vrouw had ook een groot aandeel in het organiseren van de cursus en samen met Rob plant ze de terugkomdag. Jan Overbeek was ook altijd van de partij bij het overleg, en door hem hadden we het in de winter niet koud!


FLPZ2052.JPGDe terugkomdag is om te overleggen wat de cursisten kunnen betekenen voor elkaar met terugkomdagen en natuurlijk voor het IVN Haaksbergen.

Maria bedankte Gerrit voor zijn inzet om de cursus op te zetten.
En dat hij ondanks veel tegenslagen in het begin steeds doorging om het doorgang te laten vinden.

Drie cursisten willen graag het laatste ontbrekende deel van de NGO de natuurgidsencursus volgen. Er volgde een overleg met mevrouw Bea Peeters hoe dit zou kunnen, ( bij welke IVN vereniging in Nederland) en wat ze er voor moeten doen. 

Het was een geslaagde dag. Ook heel belangrijk voor IVN Haaksbergen.

Op dinsdagavond 10 September is de terugkomdag in het IVN-gebouw gepland.


Hermien Lankheet