Haaksbergen
IVN
woensdag10jul2019

Terugblik van Gerrit

Cursus Landschapsgids IVN Haaksbergen
Van 25 september 2018 tot 6 juli 2019

Op 25 september 2018 begon de eerste lesmodule “Kennismaking” van de Cursus Landschapsgids, georganiseerd door IVN Haaksbergen.
In het begin is iedereen in afwachting wat de cursus gaat brengen en wie eraan mee doen.
Tijdens de eerste module werd uitgelegd wanneer welk onderwerp door welke docent behandeld gaat worden. Verder werd de documentatie uitgedeeld en aangegeven waar alle informatie voor deze cursus te vinden was op het internet. De cursus kon nu echt beginnen.

Tien theorie- en tien praktijk modules later is module 24 “Afsluiting en diploma-uitreiking” aan de beurt. Na een voortreffelijke lunch bij Captain Jack en het geven van een korte terugblik op de cursus is de diploma-uitreiking aan de 23 geslaagden door Bea Peeters van het IVN Cursushuis.
De cursisten hebben allemaal voldaan aan de vooraf gestelde eisen:

  • Actief deelnemen aan de cursus
  • 85% van de cursusmodules aanwezig zijn
  • Bereid zijn het nodige huiswerk te maken

Het doel van de cursus was om meer actieve leden te krijgen en de betrokkenheid van de cursisten bij de natuur te vergroten.
Het Kernteam bestaande uit Maria Wielens, Jan Overbeek, Fred Zegwaard, Fred Groothuis, Joke Tip, Rob Stekelenburg, Jan van den Berg en Gerrit van der Lee vormden de organisatie van deze cursus en probeerden dat doel te bereiken door:

  • Een afwisselende cursus te organiseren met theorie- en praktijklessen
  • 15 verschillende docenten
  • Als basis de documentatiemap van IVN Nederland te gebruiken
  • Geven van interactieve lessen (bestuderen, toetsen, docent)
  • Goede informatievoorziening via Internet
  • Creëren van een groepsgevoel

Uit het door de cursisten ingevulde Persoonlijk Ontwikkel Plan met Tips en Tops van de cursus, blijkt dat het Kernteam in hun opzet geslaagd is.

De cursus werd gesponsord door de Gemeente Haaksbergen en de Rabobank Enschede-Haaksbergen.

Persoonlijk wil ik de cursisten bedanken voor het enthousiasme tijdens de cursus en voor de attentie, die ik van hen mocht ontvangen. Verder wil ik het bestuur ook bedanken voor hun attentie.

Het organiseren van de cursus was veel werk maar het was het meer dan waard.

Gerrit van der Lee
Cursus coördinator