Haaksbergen
IVN
zondag05mrt2017

Natuurgidsenopleiding IVN Nederland

De Natuurgidsenopleiding is het paradepaardje van IVN en voor afdelingen dé manier om nieuwe actieve leden te werven.
IVN Haaksbergen onderzoekt of het mogelijk is om deze opleiding voornamelijk in Haaks-bergen plaats te laten vinden. Te starten in het najaar van 2018.

Voordat we de beslissing kunnen nemen of we daadwerkelijk deze opleiding willen voorbereiden en uitvoeren moet er aan verschillende randvoorwaarden voldaan worden.
Eén voorwaarde is dat er voldoende potentiele cursisten moeten zijn.
In onderstaande staat vermeld wat de opleiding inhoud. We kunnen nu niet zeggen op welke dagen de cursus gaat plaatsvinden en wat de kosten zullen zijn.
Wanneer u interesse hebt voor deze cursus kunt u zich zonder verdere verplichting aanmel-den bij:

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van IVN Haaksbergen afgelopen 1 maart hebben zich de eerste cursisten al aangemeld.

Voordat u definitief ja zegt, zal er met de potentiele cursisten een bijeenkomst zijn, waarna u zich definitief op kunt geven.

Doel van de Natuurgidsenopleiding

De Natuurgidsenopleiding (NGO) is een anderhalf jaar durende opleiding voor mensen die natuurgids willen worden. Natuurgidsen zetten zich in voor natuur, landschap en IVN. Zij helpen de missie van IVN gestalte te geven: het terugbrengen van de natuur in de harten van mensen via natuureducatie.

Jaarlijks worden door IVN-afdelingen ongeveer vijftien Natuurgidsen-opleidingen georganiseerd. De natuurgidsen worden meestal actief binnen de IVN-afdeling(en) waar zij zijn opgeleid, bijvoorbeeld als gids van excursies, als cursusdocent, werkgroepcoördinator of bestuurslid. De Natuurgidsenopleiding is dan ook het middel bij uitstek om nieuwe actieve leden voor je afdeling op te leiden.

Inhoud en duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit vijf blokken: 1 Kennismaking en oriëntatie, 2 Planten en bodem, 3 Dieren, 4 Ecologie en ecosystemen, en 5 Landschap. In al deze blokken komt het oefenen met gidsvaardigheden aan bod, en in blok 2 en 4 wordt dieper ingegaan op het onderwerp duurzaamheid. Gemiddeld duurt de opleiding 1,5 jaar, en zijn er in totaal 50 lessen:

  • 40 lessen verdeeld in 8 wekelijkse lessen per blok. Deze lessen vinden zowel binnen als buiten plaats en bestaan uit een mix van kennis en praktijk. De buitenlessen zijn verspreid in de eigen omgeving.
  • 10 extra buitenlessen die gewijd zijn aan het uitvoeren van de mini-excursies en de diploma-opdrachten.
  • Soms is er een kennismakingsweekend aan het begin van de opleiding.

Het lesmateriaal voor de Natuurgidsenopleiding is in 2016 helemaal vernieuwd.

Begeleiden van de cursisten

Uiteindelijk zal een opleidingsteam van de opleiding zorgen niet alleen voor goede en inspirerende lessen, maar zullen zij ook verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en beoordeling van de cursisten. Tijdens de hele opleiding worden de cursisten begeleid en zijn er terugkoppelmomenten, waardoor een constante groei ontstaat. Competentiegericht leren vormt hierbij de leidraad. Hiervoor zijn instrumenten beschikbaar zoals het persoonlijk ontwikkelplan dat cursisten invullen en bijhouden.

Op het eind van de opleiding vindt de eindbeoordeling plaats door het opleidingsteam en de docenten op basis van de diploma-eisen. De verplichte diploma-opdrachten zijn: het natuurmoment, het vijfminutenpraatje, het geven van minimaal vier mini-excursies, verschillende opdrachten uitvoeren in het onderzoeksgebied, een stage en de educatieve eindopdracht. Deze opdrachten moeten de cursisten met goed gevolg afronden. Daarnaast zijn er nog enkele andere diploma-eisen. Wanneer de cursist de opleiding met goed gevolg afrondt, ontvangt zij/hij het landelijke erkende IVN-diploma.

 

NGO