Haaksbergen
Landschap
woensdag26jul2017

Landschappen Fietstocht Rondje Haaksbergen 2017

Traditiegetrouw was de landschappenfietstocht ook dit jaar weer midden juli gepland. Met een twintigtal, voor een deel recidivisten, startten de gidsen Co, Harry en Remy na een welkomstwoord van Harry om 10.00 uur vanaf de Pancratiuskerk.

                      ■ verslag: Remy Remmelts

Via de Klaashuisstraat (oorspronkelijke loop van de Buurser Beek) en de es van de  Honesch  stond Harry stil bij de uitloop van de Buurserbeekn over het gazon van Hollink en de daar gelegen vistrap.

vistrap

Daarna ging het verder tot de brug nabij de Harrevelder schans, waar Co uitleg gaf over Leverkruid of Koninginnekruid en de Berenklauw en de vooral niet aan te raken Berenklauw. 

Op weg naar de schaapskooi het Horstervennehoes kregen wij van Co te horen over zomereik, wintereik ( nauwelijks aanwezig in ons land) en de Amerikaanse eik, die met de huidige kennis van de kiemkracht en de duurzaamheid van het blad  van deze snel groeiende eik waarschijnlijk nooit weer geplaatst zou worden.

Bij de schaapskooi werden wij blij verrast door de komst van de voorzitter van de Stichting Schaapskudde Haaksbergen, die ons een boeiend verhaal vertelde over schapen, geiten en het moeizaam tot stand komen van deze voor Haaksbergen waardevolle aanvulling van het natuurgebeuren. Bijzonder waren de foto's van schaapherders die rond 1920 met hun schapen naar het veen trokken. Duidelijk te zien was de totale afwezigheid van bomen en struiken. In die tijd kon je staande in het veen kijken naar de torens van Ahaus, Enschede en Rekken . Remy stond nog even stil bij het aan de schapenstal  geschroefde  bord met het vignet van de Groene Waaier, een initiatief om alle met de natuur samenhangende activiteiten in Haaksbergen zoveel mogelijk onder een noemer te brengen.

Daarna door het Haaksberger Veen , onaangenaam verrast door een fikse regenbui, richting Oldenkotte, waar de lunch werd genoten in de speciaal voor onze groep gereserveerde serre.

Gesterkt door de lunch via de Berkel naar de begraafplaats van de protestantse kerk van Rekken.

Co ging hier in op de paardenkastanje en de tegen beukbrand beschermde rode beuk op de aanpalende begraafplaats. Hij wist vertelde over de rol van eiken en essen in oude godsdiensten. Het houten kruis op een begraafplaats was een gevolg van het feit dat men begraven wilde worden met het hoofd naar de eik en het kruis was een soort surrogaateik.

brugLangs de Ramsbeek ging Co in op de daar aanwezige varieteit  in water - en oeverplanten, zoals de zwanebloem, pijlkruid,gele plomp, lisdodde, waarvoor sommige dames nog ondeugende synoniemen kenden.

Vervolgens langs de Mallumse Molen door het Lankheet terug.

Remy stond stil bij de historische betekenis van het Muldershoes, de Twentse beken en hun watermolens,  de heidekoetjes op het Lankheet en de betekenis van de vloeiweiden en essen  voor de middeleeuwse boer..

Om 15.15 uur werd op het Lankheet een eind gemaakt aan deze geslaagde landschappenfietstocht.

Harry maakte alvast reclame voor volgend jaar en het lidmaatschap van IVN.

Een warm applaus voor de drie gidsen was het sein om op te breken en huiswaarts te gaan.