Jubileum Weekend Landschap

Jubileum Weekend

Haaksbergen 9 oktober 2016

Verslag met onderaan de links naar veel foto’s

Het jubileumweekend begon vrijdag 31 september om vijf uur s’middags met een receptie voor leden, donateurs en andere genodigden. Voor deze receptie was een grote tent geplaatst op het terrein van de Scouting aan de Dievelaarslaan.

                     ■ verslag: Gerrit van der Lee
                              [Werkgroep Publiciteit]

Vrijdag 31 september Receptie

Nadat iedereen een drankje had, kon het officiele gedeelte beginnen. In de toespraak van voorzitter Harry Maathuis liet hij de hoogte punten in de geschiedenis van IVN Haaksbergen de revue passeren.
Maar liefst zes leden waren al vanaf het begin lid en vierden ook hun 40 jarig jubileum. Uit handen van de voorzitter kregen ze een oorkonde en een mooi boeket bloemen aangeboden. Deze zes  leden (Ans Velders, Corrie in ’t Hof, Paula de Jong, Ben Hilderink, Wim Haenen en Harrie Könniger) zijn tot op de dag van vandaag altijd actief geweest binnen de vereniging. IVN Haaksbergen heeft als natuurvereniging veel aan deze mensen te danken.

Namens de “Stichting Scholtenhagen” nam Gerrit Sloot het woord. Hij benadrukte de prettige samenwerking tussen zijn stichting en IVN als huurder van het Natuur Educatief Centrum (NEC gebouw).
Verder sprak Giljam Wartena namens de Rabobank Enschede Haaksbergen over de overeenkomst waar IVN en de Rabobank voor staan, nl. Natuur en Duurzaamheid. Voor de Natuur bedoelde hij met name de Agrariërs. Namens Landschap Overijssel sprak Erik de Kruif. Hij gaf aan het belang van vrijwilligers bij natuurorganisaties.

Na het officiële gedeelte konden de aanwezigen genieten van een hapje en drankje en kon men oude herinneringen ophalen.

Zaterdag 1 oktober Jeugd-Familiedag

Zaterdagmorgen om 11.00 uur konden de eerste deelnemers van de Jeugd-Familiedag begroet worden. Deze dag was bedoeld voor de jeugd van Haaksbergen en hun ouders en grootouders. De organisatie van deze dag was in handen van de mensen van de Jeugdnatuurwerkgroep en de Grintenbosch Werkgroep.

De deelnemers werd een gevarieerd programma voorgeschoteld. Zo was er een poppenkast voor de kleintjes, een speurtocht, het kabouterpad met allemaal leuke opdrachtjes, kabouter schilderen en nog andere leuke activiteiten. De hele dag door kwamen er enthausiaste kinderen die gebruik maakten van de activiteiten, die aangeboden werden. Zie de foto’s om een idee te krijgen over de sfeer van die dag.

Namens het hoofdbestuur van IVN Nederland kwam voorzitter Kees de Ruiter onze vereniging feliciteren met het 40 jarig jubileum. Hij werd op de hoogte gebracht van de verschillen activiteiten die deze dag werden gepresenteerd. Ook werd hem verteld wat wij als vereniging zoal allemaal doen.

Zondag 2 oktober Natuurmarkt

Op zondagmiddag 2 oktober werd de jaarlijkse “Natuurmarkt” van IVN Haaksbergen gehouden. Een maand later dan gebruikelijk.  In het kader van het 40 jarig bestaan waren dit keer meer activiteiten georganiseerd over zowel het terrein van de Heemtuin als het gedeelte van de buurman “de Scouting”.
De belangstellenden konden ervaren waar IVN Haaksbergen zich zoal mee bezighoudt. Velen lieten zich informeren door mensen van de werkgroepen van de IVN.
De Amfibieënwerkgroep liet de bezoekers meegenieten van het onderwaterleven. Ook de Uilen- en de Weidevogelwerkgroep maakte duidelijk aan de hand van borden met foto’s, waarvoor zij staan.
Voor de jeugd waren er ook deze dag diverse mogelijkheden om zich te vermaken.

Leden van de Heemtuinwerkgroep hadden de dinsdag ervoor nog gezorgd dat de tuin er tip top bij lag.
Als altijd waren er weer een aantal ‘natuurgasten’. Dit jaar waren dat:
Mensen van de imkervereniging de Heidebloem met mandenvlechten en “bijenproducten”. Marian Klein Gebbinck presenteerde biologische producten uit eigen tuin. Ook dit jaar was Erwin Lankheet met biologisch fruit uit de eigen bongerd aanwezig. Om het plaatje compleet te maken was pomoloog Marcel Tross aanwezig. Marcel gaf advies over aanplant en onderhoud van fruitbomen.
Over biologisch tuinieren  kon Andre Wonink u het nodige vertellen. Verder was Johan Lammers er met zijn draaibank om diverse mooie voorwerpen te draaien. Herman Scharenborg was aanwezig om zijn voederbakken en andere voorwerpen te tonen
Leden van de “Haaksbergse Molen” waren aanwezig om meel en lijnolie te verkopen. Van het meel werden voor de bezoekers pannenkoeken gebakken. Eventueel kon men er een kopje koffie bij krijgen. Het werd erg gewaardeerd door het publiek.

Expostie “40 jaar IVN”

Tijdens het Jubileum weekend was er een expositie in het NEC gebouw  “40 jaar IVN”. De organisatie van deze expositie was in handen van Ineke Kors, Corrie in ’t Hof, Ben Hilderink en Willem Jan Westerholt. Aan de hand van de diverse panelen kon men de geschiedenis van IVN Haaksbergen mee maken. Vele mensen bezochten deze tentoonstelling. Bij diverse foto’s werden door de bezoekers herinneringen opgehaald van vroeger.

Samenvatting

Als vereniging kunnen we terug kijken op een geslaagd jubileum weekend. Vele leden hebben samengewerkt om dit te laten slagen. Van het bedenken, het opzetten en afbreken van tenten, de catering, de propaganda, de organisatie van het officiele gedeelte, de jeugd-familiedag en de natuurmarkt etc. op alle vlakken werd leuk en goed samengewerkt.

 

De foto’s van verschillende fotograven:

Ontdek meer over

Deel deze pagina