Haaksbergen
Kind & Natuur
maandag04dec2017

Het Bomenpaspoort

een Grintenboschproject
voor de basisschoolleerlingen van groep 8

In het begin van de herfst gaat het BOMENPASPOORT-project van start. Na aankomst bij de Kataeker krijgen de leerlingen uitleg en instructie m.b.t. het uitvoeren van de opdrachten, die in het BOMENPASPOORTboekje staan. Vooraf is er op school een youtube-filmpje getoond, waarin het gebruik van de boomhoogtemeter en het kompas worden uitgelegd.

                           ■ tekst:  Adri ten Bouwhuis,
               Vrijwilliger Grintenboschprojecten

In het Grintenbosch is een 20-tal bomen gemarkeerd die van kop tot teen onderzocht gaan worden door de leerlingen. Per 2-tal kiezen de leerlingen 1 boom uit. Dit doen ze bij de KATAEKER, a.d.h.v. een plattegrond die in het opdrachtenboekje staat. Gewapend met een rugtas, waarin de benodigde inhoud, het opdrachtenboekje, het ‘BOMENPASPOORT’,  en een grote dosis enthousiasme, trekken ze het bos in op zoek naar ‘hun’ boom. Daar aangekomen wordt de inhoud van de rugtas op de grond ‘gesmeten’ en nader bekeken. Ik zie ze denken: ‘Wat moeten we daar nu weer mee’. ‘Een centimeter, een kompas, een boomhoogtemeter, een loep, vogel- bomen- en dierenkaarten, wasco, potloden en pennen. Vooruit, aan de slag dan maar en eerst eens lezen wat er aan opdrachten moet worden uitgevoerd.

Boomhoogte metenBoomhoogte meten? Moeten we erin klimmen en meten met de centimeter? Leuk. Maar oh nee, hier staat dat we de boomhoogtemeter moeten gaan gebruiken. Volgens een bepaalde formule, die in het BP staat en met de centimeter en onze eigen lichaamslengte moet dat lukken’.   Na het meten reiken sommige bomen tot ver in de hemel en andere zijn net ‘bonsaï’s’ geworden. Het plezier in het uitvoeren van de opdracht is er niet minder om.

Boomomtrek metenOok zijn er opdrachten m.b.t. de boomomtrek, de taak van: het wortelstelsel, de stam en de bladeren. De fotosynthese wordt uitgebreid uitgelegd. Ook de ‘stamgasten’ die de boom ‘bevolken’ en de vruchten en zaden die de boom voortbrengt komen aan de orde. Alle opdrachten zijn voorzien van heel uitnodigende foto’s en boeiende tekeningen.  Maar….heel leuk is toch wel dat een aantal kinderen in 2016 een prachtige, harige, borstelige, citroengeel gekleurde  rups vonden in het bos, waarvan we in eerste instantie niet wisten hoe de naam van de rups was. Googelen dus. De naam is: meriansborstel. Een foto van deze rups hebben we in 2017 opgenomen in de 2e druk van het BP.  Ervaringsgerichtonderwijs!

Nadat de leerlingen alle opdrachten hebben uitgevoerd komen ze terug bij de Kataeker. Een vrijwilliger bekijkt of alles in orde is en de leerlingen krijgen vervolgens  in het BP een ‘GRINTENBOSCH’stempel en  dan worden ook  de datum en hun naam ingevuld. Daarna  mag het BOMENPASPOORT meegenomen worden naar school/huis.

BoompaspoortNatuurlijk wordt er een evaluatie gehouden met de groep, voordat ze het bos uitgaan. En dat levert leuke opmerkingen op. Maar, ook de vrijwilligers hebben zo ieder hun eigen manier om sommige opdrachten nog eens duidelijk nader uit te leggen. Zo weet iemand op heel verhelderende, visuele wijze uit te beelden hoe de breedte van de boomtakken in verhouding staat met de breedte van de wortels. Prachtig.

Een fijn project, dat ook vooral bedoeld is om de leerlingen de natuur te laten ervaren en om  ze te leren respect te ontwikkelen en eerbied te gaan voelen voor ‘alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit’.

 

Bomenpaspoort