Haaksbergen
Kind & Natuur
maandag04feb2019

Grintenbosch jaarverslag 2018

            Met helemaal onderaan het Bomenpaspoort-verslag van Adri

 

Afgelopen jaar is het Grintenbosch danig onderhanden genomen voor een onderhoudsbeurt . Dit is nodig een keer in de zoveel jaar. Natuurmonumenten heeft er een rolstoel- pad aangelegd in samenwerking met de Veldmaat. Natuurmonumenten heeft landelijk een beleid dat ook voor mensen in een rolstoel of scootmobiel het bos bereikbaar moet zijn.

                      ■ tekst :  Hermien Lankheet

Er is veel gekapt: dunne Amerikaanse eiken en ook grote Acacia’s aan de ingang van het bos ( deze was van binnen vermolmd). De rododendrons zij gesnoeid en zullen weer uitlopen. Het prikkeldraad om het weitje gaat weg. Dit zal een bloemenweide worden.  Ook zullen er bollen (stinzeplanten) worden geplant : bijvoorbeeld bosanemoon en sterhyacint. Zoals er in vroeger tijden ook bloeiden in het bos. Het Grintenbosch  zal in aanzien nu meer weg hebben van een park dan van een bos. Voor het rijden met onze kar om de spullen in het bos neer te zetten zal het makkelijker rijden zijn. Het bosgevoel en het lopen in het  bos zal voor de kinderen wel anders aanvoelen. Er worden nog wat eenvoudige boomstambanken geplaatst. Paco boswachter van Nm zal deze maken en plaatsen. O.a. bij de kateaker weer een bankje voor onze dieropdrachtjes en bij de poel ook en verder nog wat verspreid door het bos. De ingang aan de Geukerdijk zal nog worden aangepast met een soort hek en aan de Enschedese straat ook want daar loopt het pad op het grote hek uit. Als de bladeren weer aan de bomen komen in de lente zal het weer wat minder kaal aanvoelen. Er is nu minder rommel rond de kateaker, waarschijnlijk omdat je nu meer zicht hebt op de kateaker vanaf de weg. Voor sommige van onze projecten zullen we wat moeten aanpassen. Ook dit jaar hebben we met IVN en NM gidsen weer veel basisschoolkinderen mogen ontvangen in het bos.

Vogelproject groep 7

In het vroege voorjaar begonnen we met het vogelproject. Dan zitten er nog geen bladeren aan de bomen ,zodat de kinderen de vogels gemakkelijk in het vizier krijgen. Op de basisschool krijgt groep 7 voor ze bij ons komen een filmpje met vogels in het bos en daarbij de vogelgeluiden. Als ze dan bij ons in het bos zijn krijgen ze nog een keer het filmpje te zien op een beamer. Daarna leren ze hoe ze met een verrekijker kunnen kijken met twee ogen! Ze kijken naar een bordje op het heideveldje : daar staat : wie dit leest kan met verrekijker het bos in. Ze gaan in tweetallen op stap met beide een verrekijker en een vogelgidsje en een Ipad. Op de Ipad zit een vogelzoekprogramma. Als ze een vogel zien kunnen ze beginnen. Hoe ziet de vogel eruit. Allerlei kenmerken moeten ze aanklikken. Als ze weten welke vogel het is mogen ze naar de Kateaker komen en kunnen ze nestje maken wat deze vogel zou maken. Daarbij mogen ze uit de kist eitjes zoeken . Soms krijg je bijzondere combinaties: pimpelmeesjes met Duiveneieren! Als er nog veel tijd is gaan ze opnieuw een vogel zoeken. Op het eind kunnen ze een grintebosopruimspel spelen op de Ipad met hun behaalde punten.

Zoetwaterproject groep 5

In het voorjaar gaan we met groep 5 naar het Waarveld schepnetvissen in een poel. Gelukkig zat er dit voorjaar genoeg water in het ven. Het ven is gevuld met regenwater. De voorgaande jaren was het ven al opgedroogd als we het project wilden draaien. Dat een ven bijna opdroogt is voor de dieren geen probleem. Het is zelfs wel goed, want dan blijven er geen vissen zoals stekelbaarsjes (rovers) leven die andere beestjes opeten.We hebben een keer per jaar toestemming van NM om met de klassen daar te gaan schepnetvissen. Het is een mooie plek, waar bijzondere beestjes kunnen worden gevangen. Oa libellelarven in allerlei gedaantes en kikkervisjes en watersalamanderjongen. Het was weer een succes. De kinderen vingen een pad en watersalamanders met kieuwen. Ook larven van libellen. Sommige hebben een soort straalaandrijving! Of een grote uitklapkaak om kikkervisjes te vangen, waardoor de kinderen kreten van afschuw riepen. Ook hadden we het geluk om reeën te zien wegspringen door het hoge gras. Ondanks de stromende regen kwam een klas bij het Waarveld aangefietst. Het kon hun pret niet drukken. Ze gingen vlot aan het schepnetvissen. Tot ze het zo koud kregen , dat we voortijdig moesten stoppen. Wat sommigen niet leuk vonden.

Bomenpaspoort groep 8

Het bomenpaspoortproject houden we altijd in de herfst. Omdat dan de boomvruchten te vinden zijn. De kinderen zijn ware onderzoekers. Zee gaan gewapend met een rugtas waarin zich een kompas , centimeter en loep, bomenboekje en een bomenhoogtemeter bevinden , direct aan de slag Ze moeten zelf een mooie boom opzoeken met de plattegrondkaart. Met tweetallen zijn ze dan aan het werk. Van alles meten ze en onderzoeken ze. Ook mogen een naam bedenken voor de boom: Bertus de Beuk. Douglas de drogistenboom met lekkere geur!

Kabouterpad 0/1/2

Ook in 2018 hebben vrijwilligers van Natuurmonumenten en het IVN in de lente en de herfst weer het Kabouterpad uit gezet in het Grintenbosch. We hebben groep 1 en 2 van veel scholen uit Haaksbergen, Buurse en St Isodorushoeve mogen ontvangen in het Grintenbosch. De kinderen hebben de uitgezette opdrachten met veel plezier en enthousiasme gedaan. De kleintjes maakten op die manier kennis met de natuur en leerden o.a. over, de spin, de regenworm, de slak, de bomen, boomvruchten en paddenstoelen in het bos. Ook de leerkrachten en de begeleiders zijn enthousiast over het project.

Waterproeven, groep 6

De leerlingen van groep 6 van de basisschool komen in april naar het Grintenbosch om water te proeven en om waterproeven te doen. Er zijn 15 opdrachtkaarten, waar ze in 2 tallen mee aan de slag gaan. Opdrachten afwisselend in de Kateaker, onder het afdak en ergens in het bos. Het hoofdthema van alle opdrachten heeft te maken met grondwater, schoon water en vervuild water. Als we terugkijken naar afgelopen zomer weten we, hoe belangrijk het is om goed en zuinig met water om te springen. Jong geleerd is oud gedaan en alle kleine beetjes helpen.

Dierenpad, groep 3

Wij hebben in het voorjaar en het najaar het dierenpad in het Grintenbosch. Voor groep 3/4. Er staan dan 10 houten dieren in het bos. En elk dier heeft een opdracht om In nek. Bij het voorjaar hebben we bij opdracht 9 het bijenhotel. Een van de kinderen is de koningin en in het bos staan negen nepbloemen met magneten. De koningin roept zon, dan mogen de kinderen de magneet van een bloem halen en op het bijenhotel plaatsen. Als de koningin regen roept moeten de kinderen bij elkaar gaan staan. Dit is om te laten zien hoe belangrijk de bijen zijn. En de kinderen vinden het leuk om te doen.

Bij de spinnen kwam de leuke uitspraak:  “de spin maakt de draad met zijn achterbilletje.”

 

Zie ook het verslag van

het  BOMENPASPOORT-project

onderaan de foto's

 

IMG_1823.JPGIMG_1671.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1840.JPG

IMG_1685.JPG

IMG_1759.JPG

 

 

 

Icloud foto I (167).JPG

anja2016 029.jpg

2017-05-16 10.59.41.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

HET BOMENPASPOORT,      

een Grintenboschproject voor de basisschoolleerlingen van groep 8

 

In het begin van de herfst gaat het BOMENPASPOORT-project van start. Na aankomst bij de Kataeker krijgen de leerlingen uitleg en instructie m.b.t. het uitvoeren van de opdrachten, die in het BOMENPASPOORTboekje staan.  Vooraf is er op school een youtube-filmpje getoond, waarin het gebruik van de boomhoogtemeter en het kompas worden uitgelegd.

                      ■ tekst :  Adri ten Bouwhuis

In het Grintenbosch is een 20-tal bomen gemarkeerd die van kop tot teen onderzocht gaan worden door de leerlingen. Per 2-tal kiezen de leerlingen 1 boom uit. Dit doen ze bij de KATAEKER, a.d.h.v. een plattegrond die in het opdrachtenboekje staat. Gewapend met een rugtas, waarin de benodigde inhoud, het opdrachtenboekje, het ‘BOMENPASPOORT’,  en een grote dosis enthousiasme, trekken ze het bos in op zoek naar ‘hun’ boom. Daar aangekomen wordt de inhoud van de rugtas op de grond ‘gesmeten’ en nader bekeken. Ik zie ze denken: ‘Wat moeten we daar nu weer mee’. ‘Een centimeter, een kompas, een boomhoogtemeter, een loep, vogel- bomen- en dierenkaarten, wasco, potloden en pennen. Vooruit, aan de slag dan maar en eerst eens lezen wat er aan opdrachten moet worden uitgevoerd.

boomhoogt.jpgBoomhoogte meten? Moeten we erin klimmen en meten met de centimeter? Leuk. Maar oh nee, hier staat dat we de boomhoogtemeter moeten gaan gebruiken. Volgens een bepaalde formule, die in het BP staat en met de centimeter en onze eigen lichaamslengte moet dat lukken’.   

Na het meten reiken sommige bomen tot ver in de hemel en andere zijn net ‘bonsaï’s’ geworden. Het plezier in het uitvoeren van de opdracht is er niet minder om. Ook zijn er opdrachten m.b.t. de boomomtrek, de taak van: het wortelstelsel, de stam en de bladeren. De fotosynthese wordt uitgebreid uitgelegd. Ook de ‘stamgasten’ die de boom ‘bevolken’ en de vruchten en zaden die de boom voortbrengt komen aan de orde. Alle opdrachten zijn voorzien van heel uitnodigende foto’s en boeiende tekeningen.  Maar….heel leuk is toch wel dat een aantal kinderen in 2016 een prachtige, harige, borstelige, citroengeel gekleurde  rups vonden in het bos, waarvan we in eerste instantie niet wisten hoe de naam van de rups was. Googelen dus. De naam is: meriansborstel. Een foto van deze rups hebben we in 2017 opgenomen in de 2e druk van het BP.  Ervaringsgerichtonderwijs!

Nadat de leerlingen alle opdrachten hebben uitgevoerd komen ze terug bij de Kataeker. Een vrijwilliger bekijkt of alles in orde is en de leerlingen krijgen vervolgens  in het BP een ‘GRINTENBOSCH’stempel en  dan worden ook  de datum en hun naam ingevuld. Daarna  mag het BP meegenomen worden naar school/huis.

Natuurlijk wordt er een evaluatie gehouden met de groep, voordat ze het bos uitgaan. En dat levert leuke opmerkingen op. Maar, ook de vrijwilligers hebben zo ieder hun eigen manier om sommige opdrachten nog eens duidelijk nader uit te leggen. Zo weet iemand op heel verhelderende, visuele wijze uit te beelden hoe de breedte van de boomtakken in verhouding staat met de breedte van de wortels. Prachtig.

Een fijn project, dat ook vooral bedoeld is om de leerlingen de natuur te laten ervaren en om  ze te leren respect te ontwikkelen en eerbied te gaan voelen voor ‘alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit’.

 

Adri ten Bouwhuis,
Vrijwilliger Grintenboschprojecten