Haaksbergen
Natuur
donderdag14jun2018

Dauwtrapwandeling op donderdag 10 mei in het Lankheet

Ondanks de nodige persactiviteit van onze coördinator Jan bleken op het startpunt bij de parkeerplaats Veddersbrug slechts drie geïnteresseerden hun bed vroegtijdig te hebben verlaten.
En niet te vergeten de gidsen Jan van de Berg, Fred Groothuis en Remy Remmelts.

Jammer, want de wandeling bood behalve fantastisch wandelweer ook veel informatie.
De wandeling ging dit keer richting Eibergen, dus Assinkbos en Hoonesbos. 

Remy gaf uitleg over de ontwikkelingen in het  licht van de compensatieregeling voor de bij de aanleg van de N18 verdwenen natuur.
Zestien  hectare landbouwgrond omgezet naar bloemrijke vloei weiden ( wanneer nog een vraagteken )  en herstel van het oorspronkelijke  Lankheet  door verwerving van het Assink(bos) van de erven Ludwig van Heek door de eigenaren van het Lankheet en gedeeltelijk herstel van de oude beekloop.

Fred stond  stil bij de verschillende boomsoorten , die we zoal aan kunnen treffen op het Lankheet. Daarnaast bleek hij ook een kenner van verschillende planten zoals salomonszegel ( zeug met biggen), dalkruid, zenegroen, grasmuur en dagkoekoeksbloem .

Uit cultuurhistorisch oogpunt  vermeldenswaard  waren de onderweg gepasseerde landweer en de zeer indrukwekkende markegrenssteen op de grens van de voormalige marken Langelo en Mallem.

Op de gemeentegrens  stonden Jan en Ike van de Berg zoals gebruikelijk met koek en zopie vanuit hun Camper.

En als extra verrassing bleek onze voorzitter Harry ook op de koffie te zijn afgekomen.

Om ca. 10 uur waren wij terug bij ons uitgangspunt.

 

Remy Remmelts.