Haaksbergen
Recreatie
zaterdag10jun2017

Dauwtrapwandeling 2017 in het Witteveen

Traditiegetrouw was afgesproken  deze wandeling voor vroege vogels te starten om 7.00 uur.
Om onbegrijpelijke redenen was er in de pers een inconsistentie in het startmoment ontstaan.

                          ■ tekst : Remy Remmelts


Van de 28 deelnemers , waaronder vier enthousiaste kinderen,  verscheen de helft om 6.30 uur en de andere helft om 7.00 uur.
Lastig, maar de gidsen Sytske Boomstra, Harry Maathuis en Remy Remmelts losten dit op door met een vrij lange tussenpoos te starten.
Ondanks deze bedenkelijke start waren onze gasten gaarne bereid de onvrijwillige gift te voldoen en in goede harmonie begaven wij ons richting Haarmühle.

Ontmoetingen en opmerkelijke zaken onderweg waren de diverse boomsoorten, jonge Schotse Hooglanders  een buizerd van nabij en vele vogels op geluid.
Wij stonden even stil bij de Lidrus die we in grote getale aantroffen in het moerasveen.
Een Rus die geen Rus is omdat hij gelijkenis vertoont met  de veel voorkomende Pitrus ( familie der Cypergrassen). Echter is de Lidrus (Equisetum palustris) een zich door sporen voortplantende plant die tot de familie der Paardestaarten behoort.

Bij de schuilhut nabij de galgenbult stonden Jan en Ike van de Berg met koffie ,thee, koek en ranja klaar om de inwendige mens te verzorgen.
We lieten de Haarmühle letterlijk links liggen en genoten van het altijd weer fraaie stuk naar de Huurner Bulten. Stukje hoogveen in wording, de grenspaal, het verhaal van het nooit gebouwde sanatorium van Gerrit Jan Pieter van Heek en nog veel meer opmerkelijks.

Mede door de inbreng van Jan en Ike en het voortreffelijke weer konden wij de tocht in opperbeste stemming kort voor 10.00 uur afsluiten met een welgemeend tot ziens over en weer met de deelnemers.