Nieuwe werkgroep

Natuur, cultuur en historie zijn méér met elkaar verbonden dan we meestal beseffen. Duik je in de vele informatieve bronnen dan komen naar verloop erg interessante achtergrond-verhalen boven drijven.
Voor de mensen, die meer die diepte in willen is er nu een nieuwe werkgroep gevormd. Het doel van de werkgroep is het verzamelen en digitaal opslaan van wetenswaardig-heden en die delen met alle IVN leden. Voor dat doel organiseert de werkgroep nieuwe thematische activiteiten.

Door de veelheid aan interessante informatie is vaak moeilijk een selectie te maken voor slechts één activiteit. Daarom kiest de werkgroep voor een thematische aanpak, waarbij er over hetzelfde thema, kort na elkaar, een theoretische - en een praktische activiteit georganiseerd zullen worden.

Zo ontstaat de mogelijkheid eerst het thema te verduidelijken aan de hand van een presentatie met tekst en foto's, en een paar dagen daarna, tijdens een wandeling, het aanschouwelijk te maken in het veld (laten zien of ruiken of voelen of proeven of ... ).

De werkgroep wil groeien naar een Platform waar alle IVN leden kunnen gaan speuren naar het achtergrond-verhaal van dat wat hij-of-zij in de natuur heeft waargenomen.

 

Samengevat; de nadruk ligt op :

 • speuren naar interessante achtergrond-verhalen
  op ecologisch -, natuurhistorisch - en cultuurhistorische gebied
 • organiseren van thematische activiteiten
  opgedeeld in theoretische - en praktische activiteiten
 • verzamelen, digitaal opslaan en delen van wetenswaardigheden

Georganiseerd wordt een activiteiten-Tweeluik :

 • eerst een Thema-avond door de week
 • gevolgd door een Thema-wandeling in het weekend erna.
  Tezamen vormen beide een Tweeluik, verbonden door hetzelfde thema, maar zijn desgewenst apart te volgen.

Afhankelijk van het thema mogelijk ook :

 • bezoek aan een Museum of  Informatie centrum
 • een Workshop of een Cursus
 • excursie op een andere locatie

 

Informatie :

 • De naam van deze jongste werkgroep ligt voor de hand :
  Werkgroep Thema-Activiteiten
   
 • Klik voor meer informatie hieronder bij de Inhoud op een groene link,
 • of stuur een email naar Fred Groothuis fred.groothuis@hetnet.nl, initiatiefnemer / coördinator van deze nieuwe werkgroep.

 


 

 

──────────────────────────────

Overzicht en inhoud

Menu
──────────────────────────────

Informatie pagina's

 • Nieuwe werkgroep:
  1. Natuur, cultuur en historie zijn méér met elkaar verbonden dan we meestal beseffen. Duik je in de vele informatieve bronnen dan komen naar verloop erg interessante achtergrond-verhalen boven drijven.
   Voor de mensen, die meer die diepte in willen is er nu  . . .
 • Werkgroep Thema-activiteiten:
  1. Soms kom je tijdens een wandeling iets bijzonders tegen waar je eigenlijk wel méér van wilt weten.  Zo'n typisch IVN onderwerp op het gebied van flora, fauna en milieu. Naast verwondering roept dat vaak ook een vraag op over het achtergrond-verhaal  . . .
 • Thema items:
  1. Als voorbeeld staan op deze pagina vijf items die heel goed als Thema-Activiteit uitgewerkt kunnen gaan worden.
   De meesten hiervan zijn al in de praktijk getoetst en met wat aanpassingen kan daarmee een nieuwe Thema-Activiteit georganiseerd worden  . . .

 

Webformulieren om je aan te melden en/of iets door te geven

 • Ik help graag mee!:
  1. Dat kan ook op tijdelijke basis, totdat het 'project' is afgerond. Je hoeft dus geen lid van de werkgroep te zijn of worden.
 • Idee voor een activiteit:
  • Heb je een idee voor een activiteit vul dat dan op dit webformulier in.
 • Sluit je aan:
  • Word lid van de werkgroep. Meld je aan op dit webformulier . . .
 • Inloggen:
  • De digitaal opgeslagen data zijn door ieder
   vast lid van de werkgroep te downloaden.

 


Contact

─────────────────────────────────────────────────
Contactpersoon voor de Werkgroep Thema-Activiteiten:

─────────────────────────────────────────────────

« [ naar Inhoud ]    [ naar  ^ boven ]    [ volgende pagina ] »