IVN Wandeling in Buurserzand

De wandeling voert ons door een van de mooiste gebieden van Haaksbergen: het Buurserzand.  De wandeling gaat merendeels over onverharde paden en deze kunnen in deze tijd van het jaar,  glibberig zijn. Goed schoeisel is dan ook van belang.
Veel plezier.

Start : Parkeerplaats ''Ronde Bulten”.
Lengte wandeling : 9 km

 1. De parkeerplaats ligt aan de weg van Haaksbergen naar Buurse, afslag Rondebultenweg.
 2. Vanaf de Parkeerplaats lopen we RA richting Buurserstraat. Deze straat steken we over en nemen het pad door het hekje. Dit pad volgen we steeds rechtdoor. We zien rechts en links afgeplagde stukken heide.
 3. Het pad draait naar rechts en even later komen we een infobord tegen over de ''Harrevelderschans''.
 4. Het is interessant om de Harrevelderschans te beklimmen door LA over het bruggetje te  lopen en het paadje te volgen waardoor je weer bij het beginpunt uitkomt. Het pad daarna vervolgen. Na enige tijd komen we uit bij een klaphek. Dit hek gaan we door. We komen op de Schansweg.
 5. LA op de Schansweg en vlak voor de brug gaan we, bij Z 21, LA naar beneden het pad langs de Buurserbeek op.
 6. Het pad loopt dood en we moeten tegen een kade op klauteren. Daar aangekomen  zijn de vispassages prachtig te zien en zien we ook de nieuwe meanderende (bochten)  Buurserbeek.
 7. We lopen RA en direct LA richting Buurserbeek  het smalle pad op. Dit pad volgen we en we hebben een prachtig zicht op de ruige oevers aan de overkant.
 8. Een omgevallen boom verhinderd de doorgang en het pad wijkt naar links af en we gaan verder en houden de beek aan onze rechterhand.
 9. Tenslotte komen  we daar waar de Buurserbeek en de Zoddebeek samenkomen. We vervolgen het pad aan de linkeroever van de Buurserbeek. Valt het u op dat er veel vispassages zijn?
 10. We komen uit op de Koekoekbrug. De brug is genoemd naar erve de Koekoek, gelegen aan de Buurserstraat.
 11. We steken de Buurserstraat over en vervolgen het pad langs de Buurserbeek. Na 250 m. zien we links een oude beekarm. Dit gebied is het leefgebied van de ijsvogel. Dit vogeltje is herkenbaar aan zijn felle blauwe kleur.
 12. Dit pad vervolgen we ongeveer 1,5 km tot we aan een brede brug komen: de Rietbrug. We slaan hier LA de Stendermolenweg op.
 13. Op kruising rechtdoor, blijft Stendermolenweg.
 14. Na 400 m. LA naar parkeerplaats ”Rietschot”, daarna rechts aanhouden en LA brede pad op. Na ijzeren hek  RA als je een uitstapje wilt maken naar de uitkijkplek Rietschot
 15. We gaan terug naar het pad, en  vervolgen het pad. We passeren een dwarsboom met bord ''Buurserzand”. We komen bij t-splitsing.
 16. Voor bankje en houten hek, slaan we LA. Dit pad voert ons door het prachtige Buurserzand. Bij volgende afslag RA. We volgen nu de route van het ''Noaberpad''.
 17. Bij de volgende t-splitsing, bij paal Z24, LA. Vlak voor we het Buursermeertje bereiken slaan we RA en volgen de route van het Noaberpad. Dit pad voert ons langs prachtige jeneverbessen.
 18. Op eind brede zandweg oversteken. Route ''Noaberpad'' volgen.
 19. Vervolgen de route van het Noaberpad rechtdoor tot we terug zijn op de parkeerplaats Ronde Bulten.

We hopen dat u genoten heeft van de wandeling.
Nieuwsgierig geworden naar dit gebied? Bezoek het infocentrum van Natuurmonumenten ''de Wakel'' , de  website van het IVN of neem deel aan een IVN wandeling.
U kunt ook lid worden van de IVN.

 

Toelichting bij de wandeling:
 

Het Buurserzand maakt samen met het iets zuidelijker gelegen Haaksbergerveen, deel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 2000 onder de naam Buurserzand & Haaksbergerveen. Het Buurserzand werd in 1929 door de familie van Heek (textielfabrikanten) aan Natuurmonumenten geschonken. Het Buurserzand is ongeveer 450 ha. groot.

Tijdens de wandeling kunt u genieten van de mooie stukken heide en passeren we de Harrevelderschans, een oud verdedigingswerk uit de 80-jarige oorlog. De Harrevelderschans lag ooit aan de verbindingsweg tussen Haaksbergen en Munster. Interessant is om het infobord te lezen.

Bijzonder is ook wat het Waterschap Rijn en IJssel heeft de afgelopen jaren hier aan maatregelen heeft getroffen om de Buurserbeek voor te bereiden op nieuwe klimatologische uitdagingen. Allereerst is de Buurserbeek (en de Schipbeek) aangewezen als een ecologische verbindindingszone d.w.z. de beek moet de migratie(trek) van vissen en planten mogelijk maken. Daarom zijn er diverse vispassages aangelegd, zijn er natuurvriendelijke oevers gekomen en is er meer ruimte gecreëerd voor tijdelijke wateropslag. Door deze nieuwe inrichting van de beek kunnen de vissen makkelijker stroomopwaarts zwemmen en kan er in natte periodes het water langer vast worden gehouden waardoor elders er minder overlast is. Volgens het waterschap kan door deze nieuwe structuur 137500 kubieke meter water extra worden opgevangen en dat is ongeveer 55 zwembaden vol!!!

De naam Stendermolenweg doet ons herinneren aan iets wat in het verleden een van de grootste toeristische trekpleisters was in dit gebied: de Standerdmolen.

Jan Bernard van Heek, eigenaar van Buurserzand liet in 1921 de uit Usselo afkomstige standardmolen naar het Buurserzand verplaatsen. De molen was destijds nog niet door hoge geboomte omringd, zoals dat in latere jaren het geval was. Oorspronkelijk stond de molen op het erve Wissink in Usselo. In 1975 is de Standerdmolen teruggeplaatst naar Usselo.

De uitkijkplek ''het Rietschot'', geeft een prachtig zicht op het voormalige landbouwgebied dat door Natuurmonumenten teruggegeven is aan de natuur. De bovenste laag is afgegraven en nu zien we herstel van heide en plassen. Voor trekvogels een prima plek. Volgens Natuurmonumenten hebben hier de Wintertaling en de Kleine Plevier al gebroed.

Het Buursermeertje is geen natuurlijk ven, maar eind vorige eeuw gegraven, waarschijnlijk bedoeld als recreatie ven voor de textielarbeiders. Door de ondoordringbare keileem laag in de ondergrond blijft het ven normaliter gevuld met regenwater.
Er komt dus wel (zuur) regenwater in, het water verdampt en de zuurresten blijven achter. Door de droogte van de laatste jaren stond het meertje echter bijna droog.

De jeneverbes is in het Buurserzand nog veel te vinden. De bes doet er 3 jaar over om te rijpen. Als we naar de jeneverbessen kijken zien we verschillende stadia van rijping. De jeneverbes is rijp als de kleur heel donker is. Er zijn aan de jeneverbes ook jonge besjes te vinden. Ze hebben nog een lichte kleur.