Gidsen-pagina

Algemeen :

───────────────────────────────────────────────────
[^]

              Jaarprogramma wandelingen 2018

Datum & Tijd Soort Startpunt Gidsen

7 jan 2018 zondag

13.00 uur

Nieuwjaars- en Winter-wandeling

Witteveen

Haarmühle

Jacques Simon, Co Verhage, Sytske Boomstra, Fred Groothuis

Voorwandelen 6 jan 12:00 uur

22 maart donderdag

19:30 tot 21:30 uur

Lezing amfibieën

IVN-gebouw

Lezingcommissie Wiebo, Gerrit + spreker

25 maart zondag

9.30 uur

Voorstel:

Voorjaarswande-ling

Haaksberger-veen

P Niekerkerweg

Combi met amfibieën-telling

Sytske Boomsma, Addie Sieses, Gerrit Vd Lee, Marina Pruysers

Dompteur :

Toon Rouwenhorst/ Wiebo te Beest

Voorwandeldatum : za 24 maart: 12:00 uur

19 maart donderdag

19:30 tot 21:30 uur

Lezing vogels

IVN-gebouw

Lezingcommissie Wiebo, Gerrit + spreker

22 april zondag

07.00 uur

Vogelwandeling

Roy Dear

Haaksberger-veen

P Peddedijk

Jan vd Berg, Marina Pruysers, Sytske Boomstra,Harry, Fred Groothuis

Vogelexperts: Toon Rouwenhorst, Roy Dear, Rinus Baayens, Laurens te Voorde, Wim Bos, Marina Pruysers bellen

4? mei vrijdag

20.30 uur bellen

Informatie /avondwandeling

(vleermuizen)

IVN gebouw Han Jordaan

Dievelaarspad

Ben Hilderink

Cor Kramer

Voorbespreekdatum:

10 mei donderdag

07:00 uur

Hemelvaartsdag-

wandeling

Lankheet

P Veddersbrug

Rémy licht beheerder in

Sytske Boomsma, Jan vd Berg, Remy Remmelts, (Jacques Simon)

 

Voorwandeldatum: 9 mei 11:00 uur

17 juni

10:00 uur tot 12

Zomerwandeling

Witteveen

P Witteveenweg

Jan vd Berg, Jan Overbeek, (Jacques Simon), Marina Pruysers, Sytske Boomstra, Co Verhage

Voorwandeldatum: 16 juni 12:00 uur

24 mei donderdag

19:30 tot 21:30 uur

Lezing gierzwaluwen

IVN-gebouw

Lezingcommissie Wiebo, Gerrit + spreker

22 juli zondag

10.00 tot ca 16.00 uur

Landschappen – Fietstocht

Vertrek kerk Rietmolen

Remy Remmelts

Hans Sterrenburg, Harry Maathuis, (Sytske Boomsma) Co Verhage?

Voorfietsdatum: 21 juli 12:00 uur

sep zaterdag

Monumentendag

Kunst & Ambacht

Alles is Kunst

 

Dick Hilarius bellen

21 okt (t/m 28 okt)

Waarschijn-lijk 22 okt

10:00 tot 12:00 uur

Paddenstoelen

Paddenstoel-excursie herfstweek i.s.m. Natuurmonu-menten

Buurserzand

Jan van de Berg, Jacques Simon, Fred Groothuis (myceliumspel)

 

Voorwandelen: afhankelijk van expert Marian Oude Tijdhof (20 ? oktober)

6 januari 2019

13.00 uur

Nieuwjaars- en Winterwandeling

Buurserzand

Buurserzand

P Molenbelt

Jacques Simon, Co Verhage, Gerrit vd Lee, Sytske Boomstra

Voorwandelen 5 jan 12:00 uur

 

Afspraak bij de wandelingenwerkgroep is :

  • Als je ingedeeld bent bij een wandeling en je toch niet aanwezig kunt zijn, je zelf aan de hand van de uitgereikte lijst, een vervanger zoekt
  • Coördinator van elke wandeling is vetgedrukt bij de wandeling. Neemt contact op met de andere vermelde gidsen.
  • Het digitaal persbericht zal minstens 3 weken voor de datum worden gemaakt door de de coördinatoren in overleg met vetgedruke leidende gids van de wandeling, op basis van voorgaande persberichten.
  • Indien er iets speciaals vermeldt moet worden svp doorgeven.
  • Bij voorwandelen een mail sturen aan alle collega’s.
  • Geef na de wandeling per mail kort verslag + aantal deelnemers door aan  de coördinatoren.

 

Verbandtrommel e.a.

Neem bij elke wandeling of fietstocht de Rugzak voor IVN-gidsen mee!

 

Coördinatie van de wandelingen:

Jacques Simon :
T.:  053-4761715   M.:  06-10215811   of   E.jacquessimon@kpnmail.nl
Jan van den Berg :
T.:  053-5727856   M.:  06-55800599   of   E.bergcat@introweb.nl

 

Seizoensavonden in 2018 voor gidsen (en belangstellenden)

Plaats:    IVN-gebouw Han Jordaan   19:30 tot 21:30 uur
Woensdag 17 januari  
Woensdag 11 oktober  Nieuwe Excursieschema 2019 samenstellen
(alleen voor gidsen)

 

───────────────────────────────────────────────────
[^]

 

 

              Jaarprogramma wandelingen 2017

Datum & Tijd Soort Startpunt Gidsen

zondag
8 jan 2017
13:00 uur

Nieuwjaars- en Winter-wandeling
Witte Veen
P  Haarmühle

Mimi van den Berg, Jacques Simon, Co Verhage, Sytske
- Voorwandelen
7 jan  11:00 uur

februari      
zondag
26 maart
9:30 uur
Voorstel:
Voorjaars-wandeling

Haaksberger- veen
P  Niekerker- weg

Combi met amfibieën- telling

Jacques Simon, Sytske Boomsma Mimi vd Berg, Addie Sieses, Gerrit vd Lee
Dompteur :
Toon Rouwenhorst
- Voorwandeldatum :
za 25 maart: 11:30 uur
zondag
9? april
07:00 uur
Vogel- wandeling
Roy Dear
Haaksberger- veen
P  Peddedijk
Jan vd Berg, Marina Stap, Sytske Boomsma
Vogelexperts: Toon Rouwenhorst, Roy Dear, Rinus Baayens, Laurens te Voorde, Wim Bos
vrijdag
20 mei ?
20:30 uur
Informatie /
Avond-wandeling
(vleermuizen)
IVN gebouw Han Jordaan
Dievelaarspad
Ben Hilderink
Cor Kramer
-Voorbespreekdatum:
19 mei  19:30?
donderdag
25 mei
07:00 uur
Hemelvaarts-dagwandeling Witteveen
P  Witteveen- weg

Remy Remmelts, Sytske Boomsma, Jan vd Berg, (Jacques Simon)
- Voorwandeldatum:
20 mei  11:00 uur

Pinksteren
4 juni
? uur
Zomer- wandeling Buurserzand
P  Molenbelt bij info-bord
Jan vd Berg, Jan Overbeek, Jacques Simon
- Voorwandeldatum:
3 juni  10:00 uur
zondag
23 juli
10:00 tot ca 16:00 uur
Landschap- pen Fietstocht Vertrek Pancratiuskerk Remy Remmelts
Hans Sterrenburg, Harry Maathuis, Sytske Boomsma Co Verhage?
- Voorfietsdatum:
22 juli  11:00 uur
? sep
zaterdag
Monumen-
tendag Kunst & Ambacht
Alles is Kunst
  Dick Hilarius bellen
21 okt (t/m 29 okt)
Waarschijnlijk 23 okt
10:00 tot 12:00 uur
Paddenstoelen
Paddenstoel-excursie herfstweek i.s.m. Natuurmonu-menten
 

Mimi van de Berg, Jan van de Berg, Jacques Simon, Marina Stap, Hennie Kleine assisteert
- Voorwandelen: ?

7 jan 2018
13:00 uur
Nieuwjaars- en Winter-wandeling
Altenabos
P  Hengelose- straat voor Beckum

Jacques Simon, Mimi van den Berg, Co Verhage, Gerrit vd Lee, Sytske Boomsma
- Voorwandelen
6 jan  11:00 uur

 

───────────────────────────────────────────────────
[^]