Cursus “Landschapsgids” IVN Haaksbergen

IVN Haaksbergen start in het najaar van 2018 met de cursus “Landschapsgids” voor natuurliefhebbers. Met deze cursus probeert IVN Haaksbergen nieuwe actieve leden te werven.

Doel van de Cursus “Landschapsgids” is:

De cursus “Landschapsgids” is een jaar durende opleiding voor mensen die natuurgids willen worden. Natuurgidsen zetten zich in voor natuur, landschap en IVN. Zij helpen de missie van IVN gestalte te geven: het terugbrengen van de natuur in de harten van mensen via natuureducatie.

De natuurgidsen worden meestal actief binnen de eigen IVN-afdeling, bijvoorbeeld als gids van excursies, als cursusdocent, werkgroepscoördinator, actief lid binnen een werkgroep of als bestuurslid.

excursie buurserzand

Cursus Landschapsgids

 

 

 

 

 

 

 

Opzet cursus:

De cursus, die een jaar duurt, start in oktober 2018 en is bedoeld voor iedereen die zich actief in wil zetten voor de natuur.

Als cursist doe je in ongeveer vijfentwintig lessen kennis en vaardigheden op om groene activiteiten te organiseren en begeleiden. De aandacht gaat uit naar hart, hoofd en handen: genieten van de natuur, meer te weten komen over planten en dieren en praktisch bezig zijn. Tijdens cursusavonden en excursies krijgen cursisten een brede basiskennis van natuur en milieu in en rondom Haaksbergen.

De cursisten leren hoe ze zelf informatie kunnen verzamelen en kennis kunnen overbrengen. Ze verdiepen zich in het werk van de organiserende natuurverenigingen.

Het is voor het eerst dat de IVN Haaksbergen op deze manier een natuurcursus organiseert.

IVN Haaksbergen is actief in het:

  • Molenveldgebied
  • Lankheet
  • Witteveen
  • Haaksbergerveen
  • Buurserbeek
  • Grintenbosch.

Naast de natuuraspecten in deze gebieden komen ook de historisch aspecten, zoals de Bommelas in het Buurserzand, het onderduiken van joden in het Lankheet etc. aan de orde.

De locatie waar de theorie-avonden van de opleiding plaatsvinden, bevindt zich in het IVN gebouw aan de Dievelaarslaan 2 in het park Scholtenhagen.

Naast de theorieavonden, die steeds op dinsdagavond worden gehouden (ca. eens in de twee weken), maken ook praktijkochtenden en excursies op zaterdagochtenden deel uit van de cursus.

IVN Nederland ondersteunt deze cursus middels een cursusmap, die onlangs geheel is herzien.

De cursisten kunnen zelf controleren of ze de aangeboden informatie voldoende opgenomen hebben middels zelftoetsen. Deze zelftoetsen zullen in de lessen worden besproken door de betreffende docent. Tijdens de cursus moeten de cursisten: een vijfminutenpraatje houden en samen met andere cursisten een mini-excursie organiseren in één van de natuurgebieden rond Haaksbergen.

Na afronding van de cursus, medio 2019, ontvangen de deelnemers een certificaat.

De cursus staat open voor alle belangstellenden. Deelnamekosten zijn € 150,00 (inclusief:  IVN Nederland cursusmap, lesmateriaal voor de diverse natuurgebieden rond Haaksbergen, koffie/thee etc.). Vooropleiding is niet vereist, wel hart voor de natuur en zin om met mensen en kinderen om te gaan.
Enige affiniteit met internet (E-mail versturen) en computer (iets af kunnen drukken) is vereist.

Om deze cursus te mogen volgen moet u lid worden van IVN Haaksbergen.
 

Aanmelding:

Omdat zich nu al voldoende cursisten hebben aangemeld, gaat de cursus definitief door.
Wanneer u ook interesse hebt voor deze cursus, kunt u zich zonder verdere verplichting aanmelden door middel van het
Aanmeldformulier cursus “Landschapsgids”.

Om de cursisten voldoende aandacht te kunnen schenken, kunnen maximaal 25 mensen deelnemen aan deze cursus “Landschapsgids”.

Voordat u definitief ja zegt, zal voor de aangemelde cursisten op dinsdagavond 19 juni 2018 aanvang 19:30 uur een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden in het IVN gebouw Dievelaarslaan 2 in Haaksbergen. Daarna kunt u zich definitief opgeven.

Begeleiden van de cursisten

Uiteindelijk zal het cursusteam niet alleen zorgen voor goede en inspirerende lessen, maar zullen zij ook verantwoordelijk zijn voor de begeleiding, nadat u de cursus hebt gevolgd.

 

kinderen gidsen_1kinderen gidsen_2

 

 

 

 

 

 

Cursusinformatie  in  het  kort :

Wanneer :
 

De cursus “Landschapsgids” start eind september 2018 en eindigt begin juli 2019.
Naast de theorieavonden (± eens in de twee weken steeds op dinsdagavond) maken ook
praktijkochtenden en excursies op zaterdagochtenden deel uit van de cursus.

Waar :

 

IVN gebouw in het park Scholtenhagen,
Dievelaarslaan 2  te Haaksbergen.
Locatie op Google Maps »
Kosten :

 
€ 150,00  (inclusief:  IVN Nederland cursusmap,
lesmateriaal voor de diverse natuurgebieden rond
Haaksbergen, koffie/thee etc.).

Informatie :

 

Op 19 juni 2018 zal voor de aangemelde cursisten een
voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden. Daarna
kunt u zich definitief opgeven.

 

Voor aanvullende informatie:
Gerrit van der Lee  Email gerrit_vdlee@hotmail.com
 

Aanmelden :

 

U kunt zich nu al aanmelden middels het
Aanmeldformulier »