Haaksbergen
Vogels
Op
donderdag06apr201719:30

Meer leren over vogels in Haaksbergerveen

Roy Dear kent het Haaksbergerveen op zijn duimpje. De vogelliefhebber was veertig jaar terreinbeheerder van dit natuurlandschap ten zuidoosten van Haaksbergen. Het Haaksbergerveen is een van de weinige hoogveengebieden in Nederland. Dear is er vaak te vinden om vogels te spotten.


Het IVN heeft hem gestrikt voor een lezing. Dear komt donderdagavond 6 april bij het IVN op bezoek om een presentatie over vogels in het Haaksbergerveen te geven. Drie dagen later op zondagochtend 9 april is er een vogelwandeling in dit natuurgebied. ,,Er valt ongetwijfeld veel te zien die ochtend. Veel vogels zijn teruggekeerd van hun winterverblijf”, zegt Dear.

De eerste blauwborsten, roodborsttapuiten en tjiftjaffen fluiten dat het een lieve lust is. De vogelliefhebber verwacht elk moment ook de fitis weer te kunnen horen. ,,Niet alle vogels keren tegelijk terug. De fitis is elk jaar twee weken later terug dan de tjiftjaf. En de koekoek bijvoorbeeld komt nog later terug. Die is er nog niet in het Haaksbergerveen.”

Dear heeft het aantal vogelsoorten de laatste decennia zien toenemen. De blauwborst bijvoorbeeld was er vroeger niet. Maar die zijn in het Haaksbergerveen inmiddels volop te vinden. Ook de roodborsttapuiten hebben het hoogveengebied in groten getale ontdekt. Voor Dear kent het vogelleven in het Haaksbergerveen geen geheimen. ,,Ik schat dat er zo'n negentig broedsoorten zijn. In totaal komen er zo'n tweehonderd soorten voor in het Haaksbergerveen. Er zijn ook vogels, die nu wegtrekken richting het noorden. De blauwe kiekendief bijvoorbeeld is een wintergast. Die broedt hier niet. De bruine kiekendief daarentegen broedt hier wel. Dat is een zomergast.”

Het Haaksbergerveen is door het wisselende landschap een ideaal leefgebied voor veel vogelsoorten. Er is bos, water, open heide, struikgewas en riet. Momenteel is Dear erg benieuwd wat de twee kraanvogels gaan doen, die aan de rand van het Haaksbergerveen regelmatig worden waargenomen. Ze foerageren op de akkers. ,,Het is niet de eerste keer dat we hier kraanvogels zien. We hopen dat ze blijven en gaan broeden. Maar daarvoor hebben ze rust nodig.”

Ook aan eendensoorten ontbreekt het niet. Dear heeft op de plassen al kuifeenden, slobeenden, krakeenden, pijlstaarten, zomertalingen en wintertalingen gezien.

 

Lezing  vogels Haaksbergerveen
Wanneer : donderdag 6 april om 19:30 uur
Locatie : IVN heemtuin, Dievelaarslaan 2 te Haaksbergen
Tip : Kom zo mogelijk op de fiets.
Kosten :

Entree € 2,50  (voor leden € 1,= )

Informatie : Wiebo te Beest   T.:  053-5726111

 

Algemene informatie

donderdag 6 april 2017 - 19:30
Locatie: 
NEC gebouw
Dievelaarslaan 2
Haaksbergen
Nederland
Google Maps image