Haaksbergen
Vogels
Op
donderdag15nov201819:30

Lezing Steen- en kerkuil

Steen- en kerkuil, thermometers van een gezonde biodiversiteit

Je kunt behoorlijk van ze schrikken, zo geruisloos ze ’s nachts voorbij vliegen. Op zoek naar muizen, want zonder muizen kunnen ze niet leven. IVN Haaksbergen en de Stichting Hofvogels zet zich al jarenlang met succes in om deze bedreigde uilensoorten in hun levensonderhoud te ondersteunen. De Stichting Hofvogels doet dit in belang van natuur, landschap en biodiversiteit in de gemeente Hof van Twente. Meer zichtbaarheid van deze uilen betekent een verbetering van biodiversiteit en dus van onze leefomgeving..

Op donderdag 15 november om 19:30  uur presenteert de Stichting Hofvogels op uitnodiging van IVN Haaksbergen onder de titel ‘Steen- en kerkuil, thermometers van een gezonde biodiversiteit’  welk belang de steen- en kerkuil hebben voor ons landschap en onze natuur. Door veranderingen in dit landschap, als gevolg van vergaande industrialisatie, verkeer en intensiveringen in de agrarische sector, verdwenen voor deze uilensoorten van belang zijnde landschapselementen en dreigden ze midden jaren tachtig zelfs uit ons landschap te verdwijnen. De aanwezigheid van deze uilensoorten is echter indicator voor de kwaliteit van het landschap. Werk je mee aan behoud van deze uilensoorten dan werk je mee aan het behoud daarvan.  

Landelijke en regionale uilenwerkgroepen, waaronder de uilenwerkgroep van IVN Haaksbergen zetten zich al jarenlang succesvol in om deze uilensoorten voor ons landschap te behouden. Zo werd de Steenuil in 2017 in de Hof van Twente als bedreigde soort geadopteerd en werkt de Stichting sindsdien met succes samen met de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, scholen en de afdelingen van IVN Diepenheim en Markelo om de Steenuil weer in het landschap terug te brengen. Naast het informeren en adviseren van erfbewoners, worden met medewerking van erfbewoners en buurtschappen erven uilvriendelijk ingericht, worden nestkasten geplaatst en worden basisscholen benaderd om deel te nemen aan een educatief programma. De succesvolle samenwerking en aanpak hebben er vervolgens toe geleid, dat dit jaar met ondersteuning van de Provincie Overijssel een meerjaren Beschermingsplan voor de Kerkuil van start gaat. Ook hier staan het terugbrengen van belangrijke landschapselementen en uil vriendelijke erfinrichtingen centraal.

Naast het presenteren van het belang van uilen in ons landschap is de Stichting met meerdere vrijwilligers en een uitgebreid assortiment aan nestkasten, camera’s en infomateriaal aanwezig zodat de aanwezige belangstellenden zich uitgebreid kunnen laten informeren.  

 

Jonge kerkuil

 

 

Lezing   Uilen door Han Roordink

Wanneer : Donderdag 15 nov 2018
Aanvang : 19:30 tot 21:45 uur
Locatie : NEC gebouw Dievelaarslaan 2 Haaksbergen
Kosten :
 

€ 2,50  ( IVN-leden: € 1,00 )
incl. eerste kop koffie of thee gratis

Tip :

 
Kom zo mogelijk op de fiets.
Voor auto’s is er parkeergelegenheid bij het zwembad
‘de Wilder’
  of  bij de Lourdeskerk aan de Sonderenstraat.

Informatie :
 

Wiebo te Beest   T.:  053-5726111
                              E.wtebeest@kpnmail.nl

 

Algemene informatie

donderdag 15 november 2018 - 19:30
Locatie: 
NEC gebouw Dievelaarslaan
Dievelaarslaan 2
Haaksbergen
Nederland
Google Maps image