Aanmelding LandschapsGidsenOpleiding

LET OP! 
Op dit moment (begin april 2021) zijn er zoveel aanmeldingen dat de komende cursus reeds is overschreven. Er wordt nagedacht over een tweede cursus in ‘22-‘23.
Inschrijven/belangstelling aangeven blijft mogelijk. U wordt op een reservelijst geplaatst en zult t.z.t. nader geïnformeerd worden.

 

Heeft u naar aanleiding van het e-mailbericht (IVN-Enschede) of de nieuwsbrief (IVN-Haaksbergen) al besloten zich aan te melden?
Of kwam u via andere kanalen ter ore dat er een LandschapsGidsenOpleiding georganiseerd gaat worden door IVN-Enschede/IVN-Haaksbergen en hebt u interesse daarvoor? Meld u aan!
Dat kan via dit online aanmeldformulier 
Let op: Aanmelding staat open voor iedereen, maar leden van IVN-Enschede en IVN-Haaksbergen krijgen, bij (te) veel aanmeldingen voorrang op de aanmeldlijst.

Bent u het bericht kwijt? Of wilt u het nog weer even doorlezen?
Hieronder het bericht in beknopte vorm:

LandschapsGidsenOpleiding (LGO)
Heeft u altijd wel wat meer willen weten over de natuur? Zoals bijvoorbeeld de levenscyclus van het heide-blauwtje (een intrigerende vlinder), het ontstaan van de Lonnekerberg (prehistorie), de activiteiten in het Lankheet of de samenwerking tussen schimmels en bomen? Vindt u het leuk om daarover met anderen te praten en activiteiten te organiseren? Dan is dit uw kans!

De IVN (Instituut Voor Natuureducatie) -afdelingen Enschede en Haaksbergen bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan de IVN- LandschapsGidsenOpleiding. Deze afdelingen van het IVN organiseren namelijk samen een leuke opleiding (september 2021 tot juli 2022) waarin al deze vragen en nog veel meer zullen worden beantwoord.

We hebben vrijwilligers nodig
Deze opleiding is voor u en voor iedereen met een hart voor de natuur. Zeker als u zich wilt inzetten voor IVN-natuuractiviteiten, bijvoorbeeld als wandelgids, bij een Heemtuindag of bij het organiseren van natuur-activiteiten voor kinderen en volwassenen.

De opleiding
U leert over onderwerpen als het ontstaan van het landschap, de wisselwerking tussen de natuur en de omgeving, de ecologie en de flora (planten) en de fauna (dieren). Ook leert u hoe u kennis kunt overbrengen of een natuuractiviteit kunt organiseren. In totaal 25 bijeenkomsten worden deze onderwerpen zowel theoretisch (in het leslokaal) als in de praktijk (het veld rondom Haaksbergen en Enschede) onderwezen. Een jaar vol uitdagingen en verrassingen. En aan het eind krijgt u een IVN-certificaat.

Donderdagavond de theorie en zaterdagochtend de praktijk
Er zijn 2 algemene modules, 10 theoretische modules en 13 praktijkmodules. De theoretische modules worden 1 x per 2 weken afwisselend in Enschede en in Haaksbergen gehouden op donderdagavond. De praktijkmodules worden ook 1 x per 2 weken op zaterdagochtend gehouden.

Geef u nu op als geïnteresseerde
Is uw belangstelling gewekt, maar weet u het nog niet zeker en wilt u daar op een info-avond meer over te weten komen? Geef dan wel uw interesse door via deze link. Het aantal deelnemers van de opleiding is, gelet op de persoonsgerichte kennisoverdracht, beperkt. Helaas speelt de coronaproblematiek hierbij ook een rol.

Infoavond
Nog voor de zomervakantie 2021 nemen wij contact met u op en zullen u uitnodigen voor de informatieavond. Daar gaan we in op de details: opzet, rooster, leermateriaal, de do’s en don’ts van het gidsen, de (geringe) kosten. Ook kunt u alvast kennis maken met enkele docenten.

Wacht niet te lang met het doorgeven van uw interesse, want het aantal plaatsen is helaas beperkt.