Nalaten IVN Grootegast e.o.

Misschien hebt u/heb je behoefte om meer te doen voor een organisatie die je een warm hart toedraagt, zoals IVN Grootegast e.o. Dat kan in de vorm van een eenmalige donatie, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een nalatenschap.

Testament


Nadenken over een testament is geen makkelijk onderwerp. Maar het is een geruststellend idee te weten dat alles goed geregeld is, als u/je er niet meer bent. In uw/je testament kunt u/kun je zelf bepalen hoe u/je nalatenschap precies wordt verdeeld. Maakt u/maak je geen testament, dan bepaalt de wet wie uw/je erfgenamen zijn. In uw/je testament kunt u/kun je er voor kiezen om, naast familie en vrienden, een deel van uw/je nalatenschap te schenken aan IVN-Grootegast e.o. IVN-Grootegast e.o. is afhankelijk van contributiegelden subsidies, fondsen en donaties. Daarom zijn wij blij met iedere gift; klein of groot. U/je kunt op de volgende manieren aan IVN nalaten.

Een legaat


Met een legaat bepaalt u/bepaal je zelf welk deel van uw/je erfenis u/je aan IVN wilt nalaten. Dat kan een vastgesteld bedrag zijn of een percentage van uw/je nalatenschap, maar bijvoorbeeld ook een kunstvoorwerp, sieraad of uw/je huis.

Een erfstelling


U/je kunt IVN ook tot (mede-)erfgenaam benoemen. Deze manier van nalaten wordt erfstelling genoemd. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en eventuele overige kosten en schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun deel. Belastingvrij nalaten aan IVN (en daarmee ook IVN-Grootegast e.o.) is aangemerkt als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat wij geen erfbelasting (voorheen successierechten) hoeven te betalen. Uw/je nalatenschap komt dus 100% ten goede aan onze IVN-afdeling.

Testament opmaken bij de notaris


Voor het opmaken van een testament hebt u/heb je een notaris nodig. De notaris kan u/je informeren over welke mogelijkheden het beste bij uw/jouw wensen passen.

Veer Lauwersoog