Eenmalige donatie

Wij kunnen ons werk doen dankzij lidmaatschapgelden, subsidies, fondsen en donaties. Daarom is ieder bedrag meer dan welkom!

Wilt u/wil je geen lid worden, maar IVN Grootegast e.o. toch steunen?
Of bent u/ben je al lid, en wilt u/wil je een extra gift geven? Dan zijn we heel blij met een extra bijdrage.

U/je kunt doneren door zelf geld over te maken.

Maak een bedrag naar keuze over op IBAN rekeningnummer NL65 RABO 0123 9542 15 t.n.v. K.v.d.Veen inzake IVN Grootegast e.o.  onder vermelding van  'Eenmalige donatie aan IVN-Grootegast e.o.’.

Veer Lauwersoog