Wilde plantenwerkgroep

De werkgroep Wilde Planten wil mensen laten delen in haar enthousiasme voor de Nederlandse wilde flora. De flora in en rond de stad krijgt daarbij bijzondere aandacht. Hiervoor organiseert de werkgroep excursies, lezingen en cursussen. De werkgroep bestaat op dit moment uit vijf leden.

Inhoudelijk

In Nederland komen ongeveer 1400 wilde planten voor en deze vertonen een grote diversiteit in vorm en kleur. Tijdens onze excursies laten we niet alleen deze rijkdom zien, maar besteden we ook aandacht aan de relaties tussen planten en andere organismen zoals insecten en schimmels.

Naast excursies organiseren we ook regelmatig lezingen over velerlei plantgerelateerde onderwerpen. Deze lezingen worden dan vaak gevolgd door een bijbehorende excursie.

Tot slot geven we jaarlijks één of meerdere korte plantencursussen, zoals een determinatiecursus wilde planten of een cursus bomen herkennen.

Contact

Wil je ook wel mee doen aan de plantenwerkgroep of wil je gewoon meer weten over onze activiteiten dan kun je contact opnemen met

Contact: Ina Velthuis, ivngroningen.plantenwerkgroep@gmail.com

excursie plantenwerkgroep

beukenbos, beuk

 

Activiteiten

Op plantenjacht op 2 januari  2 januari 2019
Cursus wilde planten determineren  vanaf 8 mei
Bomencursus  vanaf 26 september

Verslag

Excursies groeiende werkgroep zeer geslaagd