PR en Communicatie

De werkgroep PR en Communicatie ondersteunt de afdeling om zo veel mogelijk bekendheid te geven aan de activiteiten.

Om deze doelstelling te bereiken ontplooit deze werkgroep de volgende activiteiten:

 • Het tweemaal per jaar opstellen en distribueren van de Activiteitenfolder.
 • Het opstellen en actualiseren van deze website. Voor opmerkingen en aanvullingen: webbeheer.ivn.groningenharen@gmail.com.
 • Het opstellen van aankondigingen (persberichten) van onze activiteiten voor websites en regionale kranten. Contactmailadres hiervoor is ivngroningenharenpers@gmail.com.
 • Het tweemaal per jaar laten verschijnen van de Groeningen, het afdelingsblad met artikelen over excursies, cursussen en projecten in en rondom Groningen en Haren, en over de voor deze omgeving specifieke planten- en dierensoorten.
  Naast het aanzetten van IVN’ers tot het opstellen van artikelen horen hier praktische taken bij als het verzorgen van de eindredactie, de opmaak van het blad, het plaatsen van de pdf op de website en het laten drukken en versturen van het blad. Iedereen die belangstelling heeft voor bovengenoemde werkzaamheden kan contact opnemen met Lammert Tiesinga, la.tiesinga@gmail.com
 • Het actief houden van de facebookpagina van de IVN-afdeling, https://www.facebook.com/pages/IVN-Groningen-Haren/1453738491544620?fref=ts
 • Het onderdeel Groene Wegwijzer over de groene gebieden van Groningen-Haren (en omgeving) is direct bereikbaar via de website. Hier staat de (uitverkochte) IVN-publicatie Groningen Groene Stad met informatie over de groene ruimte in de stad Groningen.
  Ook is een wegwijzer beschikbaar met uitgebreide informatie over de natuurgebieden in het gebied rond Groningen en Haren via www.groeningen.net.
 • Een enkele keer staan we ergens met een PR-kraam.

In deze werkgroep is nog plaats voor mensen die contacten willen aanhalen met de plaatselijke media of de folderverspreiding willen verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Toeska Coolen, ivngroningenharen@gmail.com