Groningen Haren
Vogels
vrijdag11feb2022

Petitie Geef de grutto een toekomst in De Oude Held!

Acht natuurorganisaties (Het Groninger Landschap, Collectief Groningen West, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Avifauna Groningen, IVN Groningen Haren, KNNV Groningen en de Vleermuiswerkgroep Groningen) starten gezamenlijk een petitie voor het behoud van Polder De Oude Held voor de weidevogels. Ook Vogelbescherming Nederland steunt de petitie en zal er landelijk aandacht aan geven.

Polder De Oude Held is een prachtig weidevogelgebied aan de westelijke stadsrand van Groningen. Landelijk gaat het slecht met de weidevogels, maar hier nemen ze in aantal toe en hebben ook een hoog broedsucces. Uitgerekend in dit weidevogelgebied wil gemeente Groningen de natuurwaarden compenseren die verloren gaan bij woningbouw op de vloeivelden van de voormalige Suikerunie. Dit betekent dat een deel van de polder permanent onder water wordt gezet ten behoeve van onder andere de geoorde fuut en vleermuizen. Het gevolg is dat dit gebied niet meer geschikt is voor weidevogels zoals onze Nationale Vogel de grutto.
Grutto’s zijn uiterst plaatstrouw, ze laten zich niet verplaatsen. De plannen van de gemeente Groningen betekenen dus het einde van deze gruttopopulatie. En het gaat al zo slecht met de grutto!

grutto,Unsplash,Dhaval VargiyaDit plan stuit logischerwijs op grote weerstand en verbazing van natuurorganisaties. Er zijn namelijk goede alternatieven voor de natuurcompensatie op alternatieve locaties. De gemeente is reeds op de hoogte gebracht van deze alternatieven, maar heeft hier geen gehoor aan gegeven. De samenwerkende natuurorganisaties benadrukken dat ze niet tegen woningbouw zijn. Maar natuurcompensatie als gevolg van woningbouwplannen mag niet ten koste gaan van rijke weidevogelgebieden zoals Polder De Oude Held, waar een groep boeren al jarenlang het gebied speciaal voor de weidevogels beheert.

Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen is het dé uitgelezen kans om de fracties van de gemeenteraad aan hun mouw te trekken. Op 12 maart worden de handtekeningen door de natuurorganisaties overhandigd aan vertegenwoordigers van de fracties. Het streven is om dit te doen in Polder De Oude Held, waar de grutto’s dan hopelijk ook weer zijn aangekomen vanuit Afrika.

Wil jij dat de grutto ook een toekomst heeft in De Oude Held? Onderteken dan nu de petitie Geef de grutto een toekomst in De Oude Held.

petitie,grutto,Polder de Held,Astrid KantFoto's: Astrid Kant (grutto met jong petitiebeeld), Unsplash|Dhaval Vargiya