Groningen Haren
Beleid & Organisatie
zaterdag26jan2019

Oproep voor nieuwe voorzitter!

Om als IVN natuureducatie en duurzaamheid te bevorderen, aantrekkelijk te zijn voor jong en oud, en soms een vuist te kunnen maken voor natuurbehoud, dan is een goede organisatie en bestuur onmisbaar.
Daarom een dringende oproep omdat we dit jaar een nieuwe voorzitter nodig hebben.

Wie wordt onze nieuwe voorzitter?

Lammert Tiesinga zal in maart 2019 aftreden als voorzitter van IVN-afdeling Groningen-Haren. Het bestuur is daarom dringend op zoek naar een opvolger.  

Wat doet de voorzitter? De voorzitter is voorzitter van de afdeling. Naast het voorzitten van bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ALV betekent dit dat hij of zij oog heeft voor het reilen en zeilen van de afdeling, mensen stimuleert en eventueel knelpunten signaleert. Samen met de overige bestuursleden ontwikkelt de voorzitter ook een visie op de koers die de afdeling moet varen en op nieuwe ontwikkelingen.  
Het algemeen bestuur (DB + werkgroepcoördinatoren) komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. De voorzitter vertegenwoordigt ook de afdeling naar buiten toe. Overigens kunnen ook andere bestuursleden externe bijeenkomsten namens de afdeling bezoeken. Dat hangt af van de aard van de bijeenkomsten. Belangrijk is dat je hart hebt voor het IVN, soms het voortouw neemt, stimulerend bent en oog hebt voor de afdeling als geheel.
Wil je meer weten? Voel je ervoor? Neem contact op met het bestuur.