Groningen Haren
Vogels
woensdag24mrt2021

Nieuws Vogelwerkgroep

Omdat wij momenteel nog geen excursies kunnen doen, en je wellicht toch graag wil genieten en leren over vogels, verwijzen wij je door naar de sites van

Vogelbescherming Nederland’ voor cursussen en heel veel leuke filmpjes,

en 'Beleef de Lente' voor onder andere live webcams van vogels.

Natuurlijk zien we je graag als het weer mogelijk is bij een excursie. Ook wij zitten te popelen om weer samen op uit te gaan en te genieten, te leren en te ontdekken!

Bij voorbaat dank! 

Namens de Vogelwerkgroep,
Catherine Brandsma

Foto: roodborst (Frans Kromme)