Groningen Haren
Beleid & Organisatie
vrijdag23okt2020

Nieuwe bankrekening

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2020 is de vraag gesteld of wij als IVN afdeling Groningen-Haren niet een bank willen kiezen die wat beter overeenkomt met de doelstellingen van onze vereniging.
Het bestuur ging vervolgens met dit voorstel akkoord.

Daar wij al een spaarrekening bij de ASN hebben, leek het logisch daar een zakelijke rekening te openen. Maar bij de ASN bestond die mogelijkheid niet; wel vonden we die bij de SNS-bank.
Beide banken (met de Regiobank als derde) vallen onder de Volksbank. In de bankenmonitor van de Consumentenbond scoort de Volksbank zeer hoog op het gebied van haar maatschappelijk investeringsbeleid, waaronder bosbouw, natuurbeheer en dierenwelzijn.

Ons nieuwe bankrekeningnummer is 
NL37 SNSB 0339 5045 36 
met de tenaamstelling 
IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Afdeling Groningen-Haren.

U kunt zich nog altijd door het Landelijk Bureau van het IVN laten machtigen om op een gemakkelijke manier uw contributie of donatie te voldoen.

Voor vragen kunt u terecht bij uw penningmeester.

Met vriendelijke groeten,
Bert Bemer
Penningmeester IVN Groningen-Haren
Telefoon 050-2803416
E-mailadres: ivn.groningen.fin-adm@ziggo.nl

PS In de gedrukte versie van Groeningen 2021_1 staat op de achterkant (bladzijde 28) helaas een verkeerd nummer van onze nieuwe rekening! Op de digitale versie (te downloaden op deze site onder het kopje 'Groeningen' is deze fout hersteld.

Het goede nummer is:
NL37 SNSB 0339 5045 36.