Groningen Haren
Beleid & Organisatie
vrijdag02mrt2018

Lezing na ALV 12 maart

IVN Groningen-Haren en KNNV Groningen organiseren een gezamenlijke thema-avond, aansluitend op hun Algemene Ledenvergadering.

De thema-avond vindt plaats op:
Maandagavond 12 maart 2018, vanaf circa 20.30 uur.
Locatie: Floreshuis, Floresplein 19, Groningen (bovenzaal).
Programma: Presentatie door Ben Koks (Werkgroep Grauwe Kiekendief)

De Grauwe Kiekendief en vogelakkers

De Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief is in 2005 opgericht om beschermingswerk en onderzoek te doen naar grauwe kiekendieven zowel nationaal als internationaal. In navolging van dit werk is gezocht naar een succesvol concept voor akkervogelbeheer; met name in de Oost-Groninger akkers zijn verschillende vormen van natuurbeheer in agrarisch gebied in de praktijk gebracht. Hoe gaat het daar nu mee? Wat zijn de resultaten en zijn er nieuwe ontwikkelingen?

Voor belangstellenden is het mogelijk de thema-bijeenkomst bij te wonen, zolang de ruimte het toelaat. Daarom graag vooraf aanmelden via e-mail: l.tiesinga@outlook.com
Een vrijwillige bijdrage in de onkosten is van harte welkom.