Groningen Haren
Beleid & Organisatie
woensdag28mrt2018

IVN zoekt jou

IVN Groningen-Haren is op zoek naar enkele mensen die zo nu en dan willen meehelpen activiteiten mogelijk te maken en daaraan ruchtbaarheid te geven.

Met name voor PR & Communicatie is menskracht nodig, voor:
• redactie van het afdelingsblad Groeningen
• het aanmelden van acticiteiten bij Uitservice en op Twitter
• coördinatie van de werkgroep PR & Communicatie

Deze functies kunnen apart vervuld worden of in combinatie.

Redactie Groeningen
Het afdelingslad Groeningen is uitgegroeid tot een prachtig full colour blad dat twee keer per jaar verschijnt. Het bevat boeiende artikelen over de natuur in en om de stad en geeft bekendheid aan excursies en cursussen van IVN Groningen-Haren. Tot nu toe berustte de redactie van Groeningen bij één persoon: Ana Buren. Nu zij ermee stopt, denken we dat het goed is om een redactie te vormen van liefst drie personen die samen nadenken over de inhoud en taken onderling verdelen, zoals het contactleggen met mogelijke auteurs, interviews afnemen, foto's maken, kopij tot een geheel maken, ...
Leuk werk, en goed te doen, zeker met een klein team.

Aanmelder activiteiten Uitservice/Twitter
We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om bekendheid te geven aan IVN-activiteiten via Twitter en het aanmelden ervan bij de Uitservice zodat kranten het kunnen overnemen in hun agenda's.
Mogelijk is samenwerking handig met degenen die de Facebook-pagina verzorgen.

Coördinator Werkroep PR & Communicatie
Vind je het leuk om na te denken over het beleid op het gebied van PR & Communicatie van onze afdeling? En om activiteiten goed op elkaar af te stemmen? Dan is de rol van coördinator echt iets voor jou. Je draait als coördinator mee in het afdelingsbestuur en je kunt in samenspraak met de werkgroepleden het beleid verder vormgeven. Liefst in combinatie met het uitbrengen van de (beknopte) digitale nieuwsbrief, twee keer per jaar.
Ook hiervoor geldt: geen tijdrovende bezigheid, maar fijn als iemand het wil doen!

Informatie en aanmelding
Lammert Tiesinga
la.tiesinga@gmail.com
050-3133682