Groningen Haren
Vogels
zaterdag15okt2022

Gebaat bij een warmer klimaat?

Hoe winterweer effect heeft op overwintering van Roodborsttapuit en Tjiftjaf

Woensdagavond 26 oktober 2022 vanaf 20 uur organiseert de Groninger vereniging voor vogelaars Avifauna Groningen weer een lezingenavond in ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen.
Centraal deze avond staat het effect van klimaatverandering op overwinterende Roodborsttapuiten en Tjiftjaffen. De lezing wordt verzorgd door Christiaan Both, hoogleraar Dierecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

roodborsttapuit,klimaatverandering,Christiaan BothKlimaatverandering kent veel verliezers, maar er lijken ook duidelijke winnaars te zijn. De minder strenge winters maken het voor korte-afstandstrekvogels gemakkelijker om de winter door te brengen op de broedgebieden, en niet meer naar het zuiden te trekken. Maar als er dan een strengere winter optreedt komen ze mogelijk in moeilijkheden.
Om dit te onderzoeken werden de gegevens van Waarneming.nl doorgespit. Hieruit blijkt dat Roodborsttapuit en Tjiftjaf sterker afnemen in koudere winters. Ook in de daaropvolgende herfst is de winterpopulatie dan lager dan na een milde winter. Het lijkt er dus op dat in koude winters er selectie is tegen de standvogelstrategie, maar dat in warme winters het voordelig is te blijven. We krijgen hierdoor steeds meer overwinteraars in Nederland. Om een beter beeld van deze winterpopulatie te krijgen werden de afgelopen twee winters de Roodborsttapuiten in de Westerbroekstermadepolder gevolgd. Hier bleken veel overwinteraars te zijn, die misschien wel 50% van de broedpopulatie uitmaakten. Veel vogels overwinteren in paren, en ze lijken dit vooral te doen op hun broedterritorium. Gedurende de winter verdwenen maar heel weinig van de bekende Roodborsttapuiten, zelfs niet in een week met kou en sneeuw. Het lijkt er dus sterk op dat Roodborsttapuiten tot nu toe profiteren van klimaatverandering.

Avifauna Groningen,vogelaars,GrauweGorsChristiaan Both begon als vogelaar op zijn achtste en is nu hoogleraar Dierecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Geïntrigeerd door hoe vogels zich aanpassen aan de enorme veranderingen in de wereld, wat de beperkingen zijn in aanpassingsvermogen, hoe dit interacties tussen soorten verandert en wat de gevolgen zijn voor aantalsontwikkeling. Zijn belangrijkste onderzoek focust zich op hoe Bonte Vliegenvangers hun jaarcyclus aanpassen aan klimaatverandering. Christiaan is nog steeds een veldbioloog die het veldwerk niet schuwt. Om de grote duurzaamheidsuitdagingen van deze tijd beter te begrijpen en te sturen, probeert bij tot een betere integratie van ecologisch onderzoek in Nederland te komen.

Datum:  Woensdag 26 oktober 2022
Plaats:  ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen
Tijd:  20.00 – 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Toegang:  Gratis voor zowel leden als niet-leden
Informatie: www.avifaunagroningen.nl

Foto: Tjiftjaf (jozefvanderheijden-foto.blogspot.com), Roodborsttapuit (Avifauna Groningen)