Groningen Haren
Natuur in de Buurt
vrijdag31dec2021

Blog #36

Watervogeltelling Noorderplantsoen

Edda Kammenga

Dit is alweer het zevende seizoen dat ik voor Sovon de watervogeltelling doe in het Noorderplantsoen. Van september tot en met april loop ik één keer in de maand een rondje door het plantsoen en noteer ik welke soorten en aantallen watergebonden vogels ik zie.

Het is een heel ontspannen activiteit, vlak bij mijn huis, binnen een uur ben ik weer terug. Ik ga altijd vroeg, zodat de telling niet verstoord wordt door mensen die de eenden gaan voeren. Dan vliegt de hele meute eenden en meeuwen heen en weer en is het lastiger tellen.
Qua vogels zijn er zo’n tien vaste soorten, met af en toe een ‘vreemde’ eend in de bijt. Dus niet ingewikkeld en tijd genoeg om mijn aandacht te richten op de randverschijnselen.

noorderplantsoen,Janny GiezenEerst over de vogels. Als je meerdere jaren achter elkaar telt, zie je patronen. Meerkoeten nemen in de wintermaanden fors in aantal toe. Van zo’n 15 in september naar 30 in januari. Ze dulden elkaar, nu ze niet om een territorium hoeven te vechten. De waterhoentjes nog extremer, vier in september, meer dan 20 in januari. En dan in april tel ik er ieder jaar maar één of twee, ze zijn allemaal gevlucht voor de agressieve dominantie van de meerkoet. Een veilige nestplek is niet mogelijk.
De nijlganzen zijn enorme herrieschoppers, er zitten meerdere paartjes en ze vliegen al toeterend (zij) en blazend (hij) naar elkaar heen en weer. Soepeenden (of parkeenden) in overvloed en ook altijd een paar kuifeenden. Ik zie niet vaak andere eenden, soms een paar krakeenden en één keer een slobeend. Ook de ijsvogel heb ik maar één keer gezien tijdens een telling, dat was een geluksmomentje. De bronzen lepelaar op het eilandje is er altijd, maar ja, die telt niet mee.

watervogeltelling,eenden,nijlgans,watervogels,Janny GiezenEr valt ’s morgens rond half 9 al genoeg te beleven in het plantsoen. Sportieve Groningers zijn ook op pad. Hardlopers passeren me, vaak met oortjes in. Het lijkt mij vreselijk. Hardlopen trekt me niet en met oortjes in hoor je niets van de omgevingsgeluiden! Ik hoor de specht tikken, meesjes, boomklevers, geritsel. Dat mist de hardloper allemaal. Maar zo zal die hardloper ook wel gedachten hebben over deze rare vrouw met verrekijker.
En dan bij de vijver bij Zondag, daar laat een hijgende groep zich afbeulen door een stoere trainer. Springen, buigen, trekken, trap op huppen, brrrrr. Ieder z’n hobby.

Ook heel wat hondenbezitters op pad die hun hond uitlaten, volgens mij kennen ze elkaar allemaal. Groepjes bij elkaar aan het kletsen, de honden lekker aan het rennen. Mooi dat er een deel losloopgebied is.
En dan de jonge ouder, al vroeg met kleuter op pad. Heel verstandig om ze ’s morgens op tijd uit te laten. Zou de andere ouder de uitslaapbeurt hebben dit weekend?

Al kijkend, mijn gedachten waaieren alle kanten uit, loop ik zo mijn rondje en ben ik weer op de hoogte hoe het er voor staat in het Noorderplantsoen. Goed wakker en opgefrist door de buitenlucht terug naar huis. Op naar de koffie.

Foto’s: Janny Giezen (kuifeenden, Noorderplantsoen, nijlganzen)

Reageren? ivngroningen.redactiegroeningen@gmail.com