Groningen Haren
Natuur in de Buurt
vrijdag24sep2021

Blog #29

Plantsoenendienst

Jan Faber

Als Beijumer klaag ik niet over de hoeveelheid groen in de buurt. De randen langs de rondweg aan de westkant, langs de Groningerweg aan de noordwestkant (richting Zuidwolde) en zeker bij Kardinge in het oosten en zuiden zijn uitgebreid en afwisselend. Dwars door de wijk loopt ook nog de ‘Groene Long’. Toch heb ik vaak vragen over hoe het eruit ziet.

Ook het voordeel van veel groen “heeft zijn eigen nadeel”, want net als de eigen tuin heeft ook openbaar groen onderhoud nodig. En er is geen plantsoenendienst meer waar kennis van groen en het onderhouden ervan achter één deur huizen. Het onderhoud wordt aan diverse partijen uitbesteed en daarbij geldt vaak dat de goedkoopste aanbieder de klus krijgt. En die gaat zo snel mogelijk zo weinig mogelijk doen. Zeker waar je, zoals ik, woont in een zone met de laagste prioriteit.
De gemeente Groningen heeft vijf ecologen in dienst, en die zien natuurlijk niet alles.

Dit jaar heeft naast veel zon ook veel regen gekend, zoals in het voorjaar, waardoor uitbundig blad aan struiken en bomen zat en zit. En ook kruid en onkruid tiert welig. Veel rietkragen zijn door winde begroeid geraakt zodat ze topzwaar plat gingen liggen. Kleefkruid overgroeide veel struiken. Om maar twee voorbeelden te geven. Hier in beeld een paar indrukken van Beijumer groen in de afgelopen maanden.

beijum,buurtgroen,hoogteverschil,Jan Faberbeijum,buurtgroen,open veld,Jan Faberbeijum,buurtgroen,groen boetseren 4,Jan Faber beijum,buurtgroen,voormalige paddenpoel,Jan Faberbeijum,buurtgroen,groen boetseren 1,Jan Faberbeijum,buurtgroen,overwoekeren,Jan Faber

Ik merkte dat ik als een angry old man alleen maar negatief naar het buurtgroen ging kijken en via groningen.slimmelden.nl direct lelijk onderhouden groen wilde gaan ‘melden’.
Daarom ben ik met twee groene buurtgenoten een rondje gaan lopen in buurtparken die ik wel en niet mooi vind: onze voorzitter Paul Kusters en studiegenoot Rob Lindeboom, die beiden veel kennis van groenbeheer hebben en de verantwoordelijke instanties en personen kennen.
Dat heeft direct veel opgeleverd (en in een volgende blog kom ik er vast nog op terug).

  • Probeer meer te genieten van dingen die wel mooi zijn in het openbaar groen: hoogteverschil, zichtlijnen en doorkijkjes, variatie in soorten planten en dieren;  
  • Nodig de stadsecoloog van de buurt en/of wijkbeheerder uit om uit te leggen wat het beheerplan van de buurt is;
  • Vraag hun hulp bij verbeterpunten: er is veel mogelijk wat betreft subsidie en beschikbaar stellen van gereedschap, plantgoed en materiaal en het afvoeren van afval;
  • Vraag hulp in de buurt via de buurtapp of de ledenlijst van IVN;
  • Begin met overzichtelijke projectjes;
  • Begin: dat geeft voldoening (en werkt ook nog als een workout…).

Zo begin ik een vinger te krijgen achter mijn irritatie over slecht onderhoud (en het verschil in onderhoud) van openbaar groen in Beijum.

Goed nieuws: in een artikel van Rob Buiter, in de laatste Vogels, lees ik dat aan een Omgevingswet gewerkt wordt, waarbij provincie en gemeente verplicht worden zich in te zetten voor natuurbehoud aan de hand van Basiskwaliteit Natuur, waarin landschapselementen en bijbehorende soorten genoemd worden. Dat gaat zeker helpen bij natuurbehoud en onderhoud in stad en ommeland.

Foto's Jan Faber