Blog #34

Roodborstje gespot

Aranea Koetsier-De Heer

Op een zaterdag in het tweede weekend van november loop ik langs een groenstrook naast een drukke weg waar een Roodborstje vrolijk in een boom zit te zingen. Door de paar blaadjes die nog aan de boom hangen, kun je hem goed zien zitten. Een paar dagen eerder, aan het einde van de middag toen het donker werd, heb ik hem ook al eens gehoord. Waarschijnlijk is de vogel op doorreis, want de weken erna hoor of zie ik hem niet meer.

Toch had het beestje mijn aandacht. Door het kinderliedje ‘Roodborstje tikt tegen ‘t raam’, is het Roodborstje de eerste vogelnaam die ik leerde kennen. Waardoor ik altijd nog enthousiast ben als ik een Roodborstje zie. Dat ik eigenlijk niets over de vogel weet, leer ik als ik al Googelend op de site van de Vogelbescherming terecht kom. Dat bijvoorbeeld zijn naam ook Erithacus rubecula is, zegt mij weinig. Daarentegen herken ik het vrolijke zanggeluid meteen.

Dat het vogeltje op doorreis was, klinkt logisch als ik zie dat zijn ideale leefgebied niet de groenstrook is. Het is voor de stad een leuk stukje groen, maar het is toch niet te vergelijken met een park of een tuin. Alhoewel, zijn reis zal waarschijnlijk niet lang meer zijn, want ik lees dat de trek naar Spanje en Portugal al is geweest. Maar wat doet dit Roodborstje dan nog in Nederland?

Het kan zijn dat dit Roodborstje uit Polen, Duitsland of uit een van de Scandinavisch landen komt om bij ons te overwinteren. Ook is het mogelijk dat deze er voor gekozen heeft om niet de lange reis te maken en thuis te overwinteren. In geval van een strenge winter zal het voor de insecteneter nog lastig worden om voldoende voedsel te vinden. Hoe dan ook, het Roodborstje dat ik een aantal weken geleden zag, is verder getrokken en zit nu misschien wel in een beschutte stadstuin of in het Stadspark.

roodborst,najaar,Pixabay,Evgeny Tsherkasski

Bronnen:
Vogelbescherming.nl – Roodborst
Vogelbescherming.nl – Roodborst kiest: barre reis óf honger

Reageren? ivngroningen.redactiegroeningen@gmail.com


Foto banner: Roodborst (Frans Kromme)
Foto tekst: Roodborst (Pixabay|Evgeni Tcherkasski)