Vogelgeluidencursus

Vanaf april 2023 organiseert de Vogelwerkgroep van IVN Groningen Haren een basis-vogelgeluidencursus.

De cursus is bedoeld voor beginnende vogelliefhebbers. Het doel van de cursus is om de geluiden van veel voorkomende vogelsoorten te leren herkennen.
De cursus betreft 3 avonden, gevolgd door 3 excursies op de daaropvolgende zaterdagochtend.

De cursus wordt gegeven op de woensdagavond in MBO Terra, Hereweg 99, Groningen.
 De avond start om 19.30u, en duurt tot uiterlijk 21.30u. 
De cursusdata zijn 12 april, 26 april en 17 mei.
De excursiedata zijn 15 april, 29 april en 20 mei.

De geluiden van de volgende vogelsoorten zullen aan de orde komen:
12 april: tuin-, park- en bosvogels
26 april: boerenlandvogels
17 mei: riet- en moerasvogels.

Het cursusgeld bedraagt €25 voor IVN-leden en €35 voor niet-IVN leden.

Opgave per mail kan op woensdag 15 maart 2023, tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Fokke Veenstra: fokkev54@gmail.com.

Er is een maximum wat betreft het aantal deelnemers: dat aantal is 25 deelnemers.
Mochten zich in dit tijdvak meer dan 25 mensen aanmelden, dan wordt er geloot en worden de niet-ingelote aanmelders op een wachtlijst geplaatst.
Bericht over deelname volgt zo snel mogelijk na woensdag 15 maart.

Vogelgeluidencursus Vogelwerkgroep IVN Groningen-Haren
WanneerTheorie: woensdagavonden 12 en 26 april, 17 mei van 19.30 tot uiterlijk 21.30 u
Excursies: zaterdagmorgens 15 en 29 april, 20 mei
WaarTheorie: MBO Terra, Hereweg 99, Groningen
Opgave:  Op woensedag 15 maart tussen 19.00 en 21.00u via mail fokkev54@gmail.com
Info:  Maximaal 25 deelnemers (loting bij meer dan 25 aanmeldingen)
Zo snel mogelijk na 15 maart bericht van inloting.

Foto: Winterkoning (Eric van Loon)

  • Kosten: €25 (IVN-leden) / €35 (niet-leden)
  • Maximaal aantal deelnemers: 25
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina