Contact IVN Groningen Haren

Adressen en informatie

IVN Groningen-Haren
Postbus 1573
9701 BN Groningen
website: ivn.nl/afdeling/groningen-haren
e-mail: ivngroningenharen@gmail.com

Bestuur

Lammert Tiesinga la.tiesinga@gmail.com  050-3133682 voorz
Toeska Smit

ivngroningenharen@gmail.com

secr
Carlo Ensing c.f.ensing@gmail.com  06-47871101 penningm
Els van de Boomgaard   lid
Ernst Flentge   lid
Mirjam Aalfs   lid
Ellen Vissia   lid

Ledenadministratie
Postbus 1573, 9701 BN Groningen.
E-mail: c.f.ensing@gmail.com
IBAN NL12INGB0003742937 t.n.v. IVN afd. Groningen/Haren

Contributie/administratie
Leden zijn actief betrokken bij het IVN. Zij betalen per jaar minimaal €20,50, waarvan de afdeling een gedeelte afdraagt aan het landelijk bureau. Donateurs steunen het IVN en betalen per jaar minimaal €13,50, dat geheel ten goede komt aan de afdeling.
Leden en donateurs ontvangen het afdelingsblad ‘Groeningen’, en leden ontvangen tevens het landelijk tijdschrift ‘Mens en Natuur’. (Leden die ‘Mens en Natuur’ niet toegestuurd willen krijgen, wordt verzocht om contact op te nemen met de afdelingspenningmeester.)

Opgave, verhuizingen, overschrijvingen naar andere afdelingen en opzeggingen (dit laatste alleen voor 1 januari) graag doorgeven aan de ledenadministratie van onze afdeling. Betalingen geschieden per toegezonden acceptgiro of via internetbankieren.

Werkgroepen en coördinatoren

Plantenwerkgroep
Ellen Vissia, e_vissia@hotmail.com, 050-5770233
Vogelwerkgroep
Willy Sjaarda, willy.sjaarda@telfort.nl, 050-5419726
Werkgroep Natuurkids
Pieta Walma, pwalma@hetnet.nl, 06-15068091
Werkgroep PR & Communicatie
Vacature
Werkgroep Stadsecologie
Lammert Tiesinga, la.tiesinga@gmail.com, 050-3133682
Werkgroep Wilde Planten Tuinkring
Ernst Flentge, e.w.flentge@freeler.nl, 050-5349131

Groeningen
Kopijadres: ivngroeningen@gmail.com, Postbus 1573, 9701 BN Groningen
Redactie: Ana Buren
Vormgeving: Bert Holtkamp
Druk: Multa bedrijven Assen

IVN Consulentschap Groningen
Postbus 1020
9701 BA Groningen
E-mail: consulentschap.groningen@ivn.nl
Tel: 050-3135933
Vrijwilligersconsulent: Marit Stokkentreeff

IVN Landelijk
Postbus 20123
1000 HC Amsterdam
Tel: 020-6228115
Website: www.ivn.nl