Groningen Haren
Vogels
Op
zaterdag10sep202209:00

Wandelexcursie: de Onlanden

Deze excursie is volgeboekt. Je kunt je helaas alleen nog aanmelden voor de wachtlijst.

De Onlanden is een uniek natuur- en waterbergingsgebied ten zuidwesten van de stad Groningen. Door de grote variatie aan biotopen – weide, elzenbroekbosjes, rietvelden, waterplassen en moeras – vinden allerlei dieren en vogels hier hun voedsel.

In september is de vogeltrek al goed op gang. Soorten die we kunnen zien deze tijd van het jaar zijn onder andere grote zilverreiger, lepelaar, watersnip, groenpootruiter, vele eendensoorten en roofvogels zoals de havik, bruine kiekendief, boomvalk, en zelfs de visarend is mogelijk!

Zie ook Stichting Natuurbelang de Onlanden.
 
Wanneer:  Zaterdag 10 september
Vertrek:  Om 9.00 uur bij ‘de Onlanderij’, Madijk 1, Eelderwolde
Duur:  Ongeveer 11.30 uur sluiten we af met koffie bij de Onlanderij.
Kosten:  Geen
Info:  Neem je eigen verrekijker mee (als je die hebt) en zorg voor iets te eten&drinken voor onderweg. Van het IVN zijn enkele kijkers beschikbaar voor algemeen gebruik.
Informatie en opgave: willy.sjaarda@gmail.com, 06-25583942

Foto: Visarend (Eric van Roon)

Algemene informatie

zaterdag 10 september 2022 - 09:00 tot 11:30
Een wandelexcursie in de Onlanden begin september levert altijd mooie soorten op. Ga mee om zeker te weten of we echt ook een visarend gaan zien...
Locatie: 
De Onlanderij
Madijk 1
9766TZ Eelderwolde
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image