Groningen Haren
Vogels
Op
zaterdag11apr202009:00

GEANNULEERD Fietsexcursie door het Hunzedal

Volgens de corona-richtlijnen zijn activiteiten tot 1 juni geannuleerd.

Tijdens deze excursie zullen wij de Onnerpolder en de Oostpolder bezoeken, gelegen in het beekdal van het Zuidlaardermeergebied.

Dit gebied staat bekend om het grote aantal weidevogels. In het broedseizoen vind je hier kieviten, grutto’s, tureluurs, slobeenden, veldleeuweriken, gele kwikstaarten en graspiepers. Deze soorten worden dankzij maatregelen van het Groninger Landschap en een groep weidevogelboeren geholpen.

Nadat we hopelijk de nodige weidevogels in de graslanden van de Onnerpolder hebben gezien, zullen we het bedrijf van Berend en Wilma Steenbergen bezoeken. Daar zullen ze ons iets vertellen over het beheer van het land, krijgen we een rondleiding en staat er koffie/thee en wat lekkers voor ons klaar.

Na het bezoek fietsen we verder richting de Oostpolder. Onderweg hopen we natuurlijk een glimp van de zeearend op te vangen die hier een nest heeft. De zomerpolders, waar de waterstand ’s winters hoog is en in de zomer langzaam weer zakt, zijn tevens een paradijs voor moerassoorten zoals geoorde fuut, kleinst waterhoen, witwangstern, kemphaan, watersnip en talloze eendensoorten.
Kortom, een veelbelovend vooruitzicht!

Wanneer:  Zaterdag 11 april 2020
Vertrek:  P en R bij Station Haren, Nieuwe Stationsweg, 9751SX Haren
Duur:  Vertrek om 09:00 uur, terug tussen 14:00 en 15:00 uur
Kosten:  €5 voor de koffie of thee met iets lekkers, en de lezing door Berend   Steenbergen. Contant te betalen bij Wilma en Berend Steenbergen
Opgave:  Joppe Rijpstra, joppe_rijpstra@hotmail.com, 06-34831633
Extra info:  Er is ’s morgens een koffiepauze bij de Steenbergens, maar neem vooral ook iets te eten en te drinken mee. Verder is passende (warme en/of regen)kleding een aanrader

Foto's: Klaas Heeres

Algemene informatie

kievit,weidevogel,foto Klaas Heeres
zaterdag 11 april 2020 - 09:00 tot 15:00
Op deze voorjaars-fietsexcursie door het Hunzedal doen we eerst de Onnerpolder aan, waar we weidevogels gaan spotten. Daarna horen we van de familie Steenbergen hoe zij als 'weidevogelboeren' het gebied beheren. Bij hen drinken we koffie / thee met wat lekkers. Daarna fietsen we de Oostpolder in, en wie weet zien we naast moerasvogels ook de zeearenden die hier broeden.
Locatie: 
P en R Haren
Nieuwe Stationsweg
9751SX Haren
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image