Groningen Haren
Biodiversiteit
Op
zaterdag23mei202007:30

GEANNULEERD Bezoek Boerenbuitengebied Muntendam

Volgens de corona-richtlijnen zijn activiteiten tot 1 juni geannuleerd.

Het buitengebied van Muntendam is een typisch veenkoloniaal akkerbouwgebied waar Peter Harry Mulder met zijn bedrijf experimenteert met strokenteelt.

Door deze strokenteelt verspreiden ziektes zich minder snel en insecten hebben zo meer schuilgelegenheid. Voordeel is verder ook dat niet alle stroken tegelijk worden bewerkt. Dit is weliswaar voor Nederlandse boeren een noviteit, maar in Polen is dit op veel plekken een heel gewone manier van telen. De verwachting is dat deze afwisseling de biodiversiteit vergroot, meer kansen bied voor insecten en vogels, en beter is voor de bodem en de weerbaarheid van gewassen.

"We hebben veel geelgorzen, grasmussen en blauwborsten hier. In de gewassen broeden gele kwikstaarten en ik heb maar liefst drie paartjes patrijs op mijn land. Ook verscheen afgelopen jaar – na 20 jaar afwezigheid – de grauwe klauwier," aldus Mulder die ons een rondleiding van een kleine twee uur zal geven.

Bij voldoende tijd kunnen we deze excursie combineren met een bezoek aan de Heemtuin in Muntendam. Hier is ook een horecagelegenheid.

Wanneer:  Zaterdag  23 mei 2020
Vertrek:  Om 7.30 uur bij het Transferium Kardinge
Duur:  We hopen rond 14.30 uur weer terug te zijn in Groningen
Kosten:  Voor de rondleiding 5 euro; voor meerijden ook 5 euro, te verrekenen met de chauffeur.
Opgave met vermelding 'meerijden' of 'met auto': André Sikkema, asikkema@outlook.com 

Foto: Elvira Werkman (bloemenstrook in aardappelakker)

Algemene informatie

zaterdag 23 mei 2020 - 07:30 tot 14:30
Peter Harry Mulder is een bijzondere boer in het buitengebied van Muntendam. Door een speciale 'natuurinclusieve' manier van landbouw (bijvoorbeeld met strokenteelt) is er veel ruimte voor bodemleven en vogels. Hij leidt ons een paar uur rond. Mogelijk is er nog tijd voor een bezoek aan de Heemtuin waar ook horecagelegenheid is.
Locatie: 
Transferium Kardinge
Kardingerplein 1
9735AA Groningen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image